23 feb 2016 06:00

23 feb 2016 06:00

Mer arbete för kuratorer

MARIESTAD: Skolkuratorer får allt högre arbetsbelastning, visar undersökning

Skolkuratorernas arbetsbörda blir tyngre. Enligt en undersökning upplever de att en bidragande faktor är den ökande trenden med psykisk ohälsa.
– Skolan är inte en ö. Den speglar samhället, säger kuratorn Ann-Sofi Lager.

Enligt undersökning som Akademikerförbundet SSR beställt har skolkuratorer högre arbetsbelastning. Framförallt har det att göra med att fler barn har behov av stöd, fler akuta ärenden och problem relaterade till sociala medier.

Ann-Sofi Lager har varit kurator på Vadsbogymnasiet sedan 1999 och Kia Svensson sedan sju år. Tillsammans delar de ansvaret att bistå skolans runt 800 elever.

Psykisk ohälsa

De upplever att psykisk ohälsa har blivit vanligare. Positivt är dock att elever i hög grad söker sig till dem för samtal och stöd.

– Jag tror att många kommer innan det blir psykisk ohälsa. Jag tror man känner det, säger Svensson.

– Det har blivit mer tillåtet att prata om att man inte mår bra. Det är väldigt många som har ångest i dag. Med tanke på hur världen ser ut så finns det mycket rädslor, säger Lager.

”Falla utanför ramen”

Bakgrunden till att ångesten uppstår är ofta socioekonomiska faktorer, menar Lager. Hur situationen är hemma spelar stor roll. Det kan också vara att man kommer efter i utbildningen.

– Det är lätt att falla utanför ramen för vad man ska klara av och då blir det svårt.

Denna press kan vara svår för omgivningen att uppfatta.

– Vissa tror att skolan går att ta med en klackspark, men nej.

Sociala medier

Lyckas man inte uppfylla det som förväntas av en kan det leda till psykisk ohälsa. Sociala medier speglar hur viktigt bekräftelse har blivit för självkänslan.

– Det skapar stress att bli en lycklig individ, säger Svensson.

– På sociala medier handlar det om att vara en lyckad person och det är inte samma som en lycklig person.

Hon menar att goda relationer behövs i det hon kallar för individens samhälle.

”Måste tänka positivt”

Kuratorernas schema blir allt mer fullspäckat. Ibland tas lunchrasten i anspråk på grund av för mycket arbete. Men på Vadsbogymnasiet ser man det från den ljusa sidan.

– Man måste tänka positivt. Det är inte hur man har det utan hur man tar det, säger Lager.

Enligt undersökning som Akademikerförbundet SSR beställt har skolkuratorer högre arbetsbelastning. Framförallt har det att göra med att fler barn har behov av stöd, fler akuta ärenden och problem relaterade till sociala medier.

Ann-Sofi Lager har varit kurator på Vadsbogymnasiet sedan 1999 och Kia Svensson sedan sju år. Tillsammans delar de ansvaret att bistå skolans runt 800 elever.

Psykisk ohälsa

De upplever att psykisk ohälsa har blivit vanligare. Positivt är dock att elever i hög grad söker sig till dem för samtal och stöd.

– Jag tror att många kommer innan det blir psykisk ohälsa. Jag tror man känner det, säger Svensson.

– Det har blivit mer tillåtet att prata om att man inte mår bra. Det är väldigt många som har ångest i dag. Med tanke på hur världen ser ut så finns det mycket rädslor, säger Lager.

”Falla utanför ramen”

Bakgrunden till att ångesten uppstår är ofta socioekonomiska faktorer, menar Lager. Hur situationen är hemma spelar stor roll. Det kan också vara att man kommer efter i utbildningen.

– Det är lätt att falla utanför ramen för vad man ska klara av och då blir det svårt.

Denna press kan vara svår för omgivningen att uppfatta.

– Vissa tror att skolan går att ta med en klackspark, men nej.

Sociala medier

Lyckas man inte uppfylla det som förväntas av en kan det leda till psykisk ohälsa. Sociala medier speglar hur viktigt bekräftelse har blivit för självkänslan.

– Det skapar stress att bli en lycklig individ, säger Svensson.

– På sociala medier handlar det om att vara en lyckad person och det är inte samma som en lycklig person.

Hon menar att goda relationer behövs i det hon kallar för individens samhälle.

”Måste tänka positivt”

Kuratorernas schema blir allt mer fullspäckat. Ibland tas lunchrasten i anspråk på grund av för mycket arbete. Men på Vadsbogymnasiet ser man det från den ljusa sidan.

– Man måste tänka positivt. Det är inte hur man har det utan hur man tar det, säger Lager.

  • Jesper Sydhagen