23 feb 2016 14:29

23 feb 2016 14:29

"Behöver inte bli större"

VÄSTRA GÖTALAND: Västra Götalands syn inför den nya länsindelningen

9 mars presenteras förslaget över ny länsindelning i Sverige.
– Vår ingång är att Västra Götaland inte behöver bli större, säger oppositionsrådet Helén Eliasson (S).

Under tisdagen fick regionstyrelsen information om regionfrågan. Länskartan ska ritas om och antalet län ska bantas från 21 till mellan sex och nio.

– Det är viktigt att Sveriges utvecklas, inte minst för att stärka vår region, säger Helén Eliasson.

Stort nog

Styrgruppens (Eliasson, Johnny Magnusson (M), Jonas Andersson (L) och Ulf Ohlsson (S)) utgångsläge är att Västar Götaland inte behöver växa. Det uppfyller redan i dag de befolkningsmässiga kriterierna samt har ett universitetssjukhus, som det ska finnas i varje framtida län.

Några andra lösningar kan bli aktuella i det förslag som ska presenteras av indelningskommittén (Barbro Holmberg och Kent Johansson). Antingen att Västra Götaland bildar en Vänerregion med Värmland eller att Västra Götaland går samman med den norra delen av Halland.

– Vill andra vara med oss får de vara det. Helt klart behövs det en annan och mer modern organisation i landet.

Regionstyrelsen har yttrat sig över underlaget för den kommande revideringen av infrastrukturplanen som ska gälla 2018-2029.

Slussarna

I svaret betonas behovet av att renovera slussarna vid Trollhättan. Görs inte det innan 2030 döms de ut och dets sätts stopp för sjöfarten mellan Vänern och Göta Älv.

– I nuvarande plan finns slussarna bara med som utpekad brist, men det är absolut en både nationell och regional fråga, säger Helén Eliasson.

Under tisdagen fick regionstyrelsen information om regionfrågan. Länskartan ska ritas om och antalet län ska bantas från 21 till mellan sex och nio.

– Det är viktigt att Sveriges utvecklas, inte minst för att stärka vår region, säger Helén Eliasson.

Stort nog

Styrgruppens (Eliasson, Johnny Magnusson (M), Jonas Andersson (L) och Ulf Ohlsson (S)) utgångsläge är att Västar Götaland inte behöver växa. Det uppfyller redan i dag de befolkningsmässiga kriterierna samt har ett universitetssjukhus, som det ska finnas i varje framtida län.

Några andra lösningar kan bli aktuella i det förslag som ska presenteras av indelningskommittén (Barbro Holmberg och Kent Johansson). Antingen att Västra Götaland bildar en Vänerregion med Värmland eller att Västra Götaland går samman med den norra delen av Halland.

– Vill andra vara med oss får de vara det. Helt klart behövs det en annan och mer modern organisation i landet.

Regionstyrelsen har yttrat sig över underlaget för den kommande revideringen av infrastrukturplanen som ska gälla 2018-2029.

Slussarna

I svaret betonas behovet av att renovera slussarna vid Trollhättan. Görs inte det innan 2030 döms de ut och dets sätts stopp för sjöfarten mellan Vänern och Göta Älv.

– I nuvarande plan finns slussarna bara med som utpekad brist, men det är absolut en både nationell och regional fråga, säger Helén Eliasson.