23 feb 2016 11:30

23 feb 2016 11:30

Avonova letar alternativ

MARIESTAD: Kinnekullehälsan fortfarande utan nytt hyresavtal

Avonova Kinnekullehälsan Mariestad har inte träffat ett nytt hyresavtal med fastighetsägaren på Johannesberg. Avonova har därför börjat att blicka mot andra möjliga alternativ.

Förra veckan avslöjade MT att Svensk Pensionsfond nr 1 stämmer Friskolan i Mariestad AB på grund av en utebliven månadshyra. I svallvågorna av den tvisten framkom att flera hyresgäster hyser oro inför framtiden med den nya fastighetsägaren – Matti Lilljegren.

Anders Olofsson, vd för Avonova primärvård, berättade att man vill bygga ut, men att hyresvärdens förslag ligger på en alldeles för hög prisnivå.

– Vi har inte slutfört hyresförhandlingarna med Matti Lilljegren. För vår del är det brådskande, vi hade ett utbyggnadsbehov redan för tre år sedan, säger Anders Olfsson.

Enligt Anders Olofsson vädrade Kinnekullehälsan morgonluft i samband med att Johannesbergsområdet fick en ny ägare efter ett par år med konkursförvaltare.

– Men det måste vara en acceptabel hyresnivå. Processen med att titta på möjliga alternativ har satts i gång, säger Olofsson.

Förra veckan avslöjade MT att Svensk Pensionsfond nr 1 stämmer Friskolan i Mariestad AB på grund av en utebliven månadshyra. I svallvågorna av den tvisten framkom att flera hyresgäster hyser oro inför framtiden med den nya fastighetsägaren – Matti Lilljegren.

Anders Olofsson, vd för Avonova primärvård, berättade att man vill bygga ut, men att hyresvärdens förslag ligger på en alldeles för hög prisnivå.

– Vi har inte slutfört hyresförhandlingarna med Matti Lilljegren. För vår del är det brådskande, vi hade ett utbyggnadsbehov redan för tre år sedan, säger Anders Olfsson.

Enligt Anders Olofsson vädrade Kinnekullehälsan morgonluft i samband med att Johannesbergsområdet fick en ny ägare efter ett par år med konkursförvaltare.

– Men det måste vara en acceptabel hyresnivå. Processen med att titta på möjliga alternativ har satts i gång, säger Olofsson.