22 feb 2016 12:16

22 feb 2016 12:16

Sju ton batterier lämnades in

MARIESTAD: Nivån av insamlade batterier i Mariestad är medelhög

Ny statistik från El-kretsen visar hur mycket batterier som samlades in 2015. Mariestads invånare lämnade lika mycket som genomsnittet i länet, men gjorde dåligt ifrån sig på nationell nivå. Det finns uppenbarligen förbättringar att göra.
– Slänga batterier i soppåsen är det sämsta man kan göra, säger Peter Wallström från Avfallshantering Östra Skaraborg.

I Mariestad samlades det in 7 068 kilo batterier till återvinning förra året. Det kan översättas till 0,29 kilo per invånare, vilket är snittvikten för hela Västra Götalands län.

Bottennoterat län

Men det är knappast något att vara nöjd över. I förhållande till andra län gör Västra Götaland mycket dåligt ifrån sig. Bara Stockholms län presterar sämre.

Gullspång och Törebodas kommuner samlade in 0,30 respektive 0,33 kilo batterier per invånare.

Insamlingsplatser

Från Batteriåtervinningens håll uppmanar man allmänheten att fortsätta göra sin del för att batterierna ska återinföras i kretsloppet. Om man inte vill ta sig till Bångahagens återvinningscentral finns det fler alternativ runtom i kommunen.

Batteriholkar, röda till färgen, finns att hitta på flera platser i Mariestad och småorterna.

Samlaren

Dessutom finns insamlingsstationer, så kallade Samlaren, i tätortens tre största livsmedelsbutiker. Där kan man även göra sig av med glödlampor och småelektronik.

– Det handlar om att vara nära kunden, det blir enklare, säger Peter Wallström.

Alla batterier som samlas ihop i kommunen, även från företag, kommer till återvinningscentralen. Därifrån tas de omhand av El-kretsen för att sorteras, demonteras och slutligen förädlas.

I Mariestad samlades det in 7 068 kilo batterier till återvinning förra året. Det kan översättas till 0,29 kilo per invånare, vilket är snittvikten för hela Västra Götalands län.

Bottennoterat län

Men det är knappast något att vara nöjd över. I förhållande till andra län gör Västra Götaland mycket dåligt ifrån sig. Bara Stockholms län presterar sämre.

Gullspång och Törebodas kommuner samlade in 0,30 respektive 0,33 kilo batterier per invånare.

Insamlingsplatser

Från Batteriåtervinningens håll uppmanar man allmänheten att fortsätta göra sin del för att batterierna ska återinföras i kretsloppet. Om man inte vill ta sig till Bångahagens återvinningscentral finns det fler alternativ runtom i kommunen.

Batteriholkar, röda till färgen, finns att hitta på flera platser i Mariestad och småorterna.

Samlaren

Dessutom finns insamlingsstationer, så kallade Samlaren, i tätortens tre största livsmedelsbutiker. Där kan man även göra sig av med glödlampor och småelektronik.

– Det handlar om att vara nära kunden, det blir enklare, säger Peter Wallström.

Alla batterier som samlas ihop i kommunen, även från företag, kommer till återvinningscentralen. Därifrån tas de omhand av El-kretsen för att sorteras, demonteras och slutligen förädlas.

  • Jesper Sydhagen

El-kretsen

El-kretsen är en rikstäckande organisation som ägs av näringslivet. Dess uppgift är att erbjuda ett insamlingssystem för förbrukade elektroniska produkter, vilka demonteras och sorteras för att förädlas eller slutomhändertas.