22 feb 2016 14:15

22 feb 2016 14:15

Sandviken-ärende åter till tingsrätten

TINGET

I en tredskodom från den 21 januari anmodades United Waters International AG med säte i Schweiz att ta bort en 15 år gammal renvattensanläggning i Sandviken, Mariestad.

Den 4 februari ansökte företaget om så kallad återvinning, vilket medför att domen återförvisas till Skaraborgs tingsrätt.

Det var i juni 2000 som ett avtal slöts mellan Mariestads kommun och företaget UTM Svenska AB om att bygga anläggningen.

Efter en testperiod, som inte gav vatten av den kvalitet och volym som man hade hoppats, uppmanade kommunen bolaget (nu ägt av schweizarna) att ta bort utrustningen. Allt enligt det avtal som hade ingåtts mellan parterna. Men inget hände på många år. Nu återstår att se vad en ny domstolsprövning så småningom resulterar i.

 

Den 4 februari ansökte företaget om så kallad återvinning, vilket medför att domen återförvisas till Skaraborgs tingsrätt.

Det var i juni 2000 som ett avtal slöts mellan Mariestads kommun och företaget UTM Svenska AB om att bygga anläggningen.

Efter en testperiod, som inte gav vatten av den kvalitet och volym som man hade hoppats, uppmanade kommunen bolaget (nu ägt av schweizarna) att ta bort utrustningen. Allt enligt det avtal som hade ingåtts mellan parterna. Men inget hände på många år. Nu återstår att se vad en ny domstolsprövning så småningom resulterar i.