22 feb 2016 10:30

22 feb 2016 10:40

Påpekar risker på lokalt bageri

MARIESTAD

Efter ett besök av Arbetsmiljöverket har ett bageri i Mariestad fått ett så kallat inspektionsmeddelande, där bageriet förväntas åtgärda ett flertal brister i arbetsmiljön.

Verket kräver bland annat att ingreppsskyddet på degblandaren ska ha tätare galler, så att det inte går att få ned hand eller verktyg när maskinen är i gång, samt se till att begränsa spridningen av mjöldamm vid användning av blandaren.

På en vispmaskin saknas förreglat galler, vilket gör att det finns risk för klämskador om man når de roterande verktygen – även det ska åtgärdas, liksom ingreppsskydden till en kavelmaskin som var felställda vid inspektionen.

Verket påpekar också att det saknas säkerhetsinstruktioner för visst arbete samt att diskmedlet saknar upplysning om vilken skyddsutrustning som ska användas.

Åtgärderna ska redovisas vid Arbetsmiljöverkets uppföljningsbesök i april.

Verket kräver bland annat att ingreppsskyddet på degblandaren ska ha tätare galler, så att det inte går att få ned hand eller verktyg när maskinen är i gång, samt se till att begränsa spridningen av mjöldamm vid användning av blandaren.

På en vispmaskin saknas förreglat galler, vilket gör att det finns risk för klämskador om man når de roterande verktygen – även det ska åtgärdas, liksom ingreppsskydden till en kavelmaskin som var felställda vid inspektionen.

Verket påpekar också att det saknas säkerhetsinstruktioner för visst arbete samt att diskmedlet saknar upplysning om vilken skyddsutrustning som ska användas.

Åtgärderna ska redovisas vid Arbetsmiljöverkets uppföljningsbesök i april.