22 feb 2016 18:11

22 feb 2016 18:11

Mariestad ökade med 122 personer

MARIESTAD: Invandringen en betydande faktor när Sverige växer

I Mariestad och Töreboda ökade befolkningen under 2015, medan invånarantalet i Gullspång minskade. Analogt med den nationella trenden, är det numera fler män än kvinnor i MTG-området.

Under 2015 ökade Sveriges befolkning med 103 662 personer och vid årsskiftet uppgick den till 9 851 017 personer.

Det är den hittills högsta uppmätta ökningen mellan två år.

Folkökningen under 2015 berodde dels på ett födelseöverskott, dels på ett invandringsöverskott.

Invandringsöverskottets andel av folkökningen har stigit från 67 procent till nuvarande 77 procent.

Asylsökande

Den stora flyktingströmmen under 2015 gav 163 000 nya asylsökande.

Eftersom handläggningstiden för att beviljas uppehållstillstånd ofta överstiger ett år kommer många av de som får uppehållstillstånd att räknas som invandrade och folkbokförda först under 2016 eller kanske till och med under 2017.

Främsta anledningen till kommunernas folkökning var den höga invandringen till Sverige. Samtliga av landets kommuner utom en, Vaxholm, hade ett invandringsöverskott

Var fjärde från Syrien

Personer födda i Syrien utgjorde för andra året i rad den enskilt största invandringsgruppen, knappt var fjärde invandrare var Syrienfödd. Av dessa var 37 procent barn mellan 0 och 17 år.

För första gången i den svenska befolkningsstatistikens historia blev antalet män i befolkningen fler än antalet kvinnor.

Orsakerna är bland andra männens ökade medellivslängd, att i de höga åldrarna är kvinnorna i majoritet vilket innebär att fler kvinnor än män avlider och att det invandrade fler män än kvinnor.

Gifta och skilda

Under 2015 gifte sig 52 314 par, vilket var en minskning med 799 par jämfört med 2014. Antalet skilsmässor uppgick till 24 876, en minskning med 1 267 sedan 2014.

Mariestads invånarantal ökade med 122 personer och var vid årsskiftet 24 043. Av dessa var 12 090 män och 11 953 kvinnor.

Fler män

Även i Töreboda och Gullspång var det vid årsskiftet fler män än kvinnor.

Törebodas invånarantal blev per den 31 december 9 293, en ökning med 221 jämfört med samma datum året innan.

I Gullspång blev totalsiffran 5 229 personer, en minskning med elva individer.

Färre unga

Skärskådar man åldersgruppen 15 - 24 år i Mariestad så kan det konstateras att vid årsskiftet fanns 2 729 personer.

Det är en minskning i den åldersgruppen med 94 individer.

Under 2015 ökade Sveriges befolkning med 103 662 personer och vid årsskiftet uppgick den till 9 851 017 personer.

Det är den hittills högsta uppmätta ökningen mellan två år.

Folkökningen under 2015 berodde dels på ett födelseöverskott, dels på ett invandringsöverskott.

Invandringsöverskottets andel av folkökningen har stigit från 67 procent till nuvarande 77 procent.

Asylsökande

Den stora flyktingströmmen under 2015 gav 163 000 nya asylsökande.

Eftersom handläggningstiden för att beviljas uppehållstillstånd ofta överstiger ett år kommer många av de som får uppehållstillstånd att räknas som invandrade och folkbokförda först under 2016 eller kanske till och med under 2017.

Främsta anledningen till kommunernas folkökning var den höga invandringen till Sverige. Samtliga av landets kommuner utom en, Vaxholm, hade ett invandringsöverskott

Var fjärde från Syrien

Personer födda i Syrien utgjorde för andra året i rad den enskilt största invandringsgruppen, knappt var fjärde invandrare var Syrienfödd. Av dessa var 37 procent barn mellan 0 och 17 år.

För första gången i den svenska befolkningsstatistikens historia blev antalet män i befolkningen fler än antalet kvinnor.

Orsakerna är bland andra männens ökade medellivslängd, att i de höga åldrarna är kvinnorna i majoritet vilket innebär att fler kvinnor än män avlider och att det invandrade fler män än kvinnor.

Gifta och skilda

Under 2015 gifte sig 52 314 par, vilket var en minskning med 799 par jämfört med 2014. Antalet skilsmässor uppgick till 24 876, en minskning med 1 267 sedan 2014.

Mariestads invånarantal ökade med 122 personer och var vid årsskiftet 24 043. Av dessa var 12 090 män och 11 953 kvinnor.

Fler män

Även i Töreboda och Gullspång var det vid årsskiftet fler män än kvinnor.

Törebodas invånarantal blev per den 31 december 9 293, en ökning med 221 jämfört med samma datum året innan.

I Gullspång blev totalsiffran 5 229 personer, en minskning med elva individer.

Färre unga

Skärskådar man åldersgruppen 15 - 24 år i Mariestad så kan det konstateras att vid årsskiftet fanns 2 729 personer.

Det är en minskning i den åldersgruppen med 94 individer.

  • C. Lundh