18 feb 2016 14:16

18 feb 2016 14:18

Socialchefens skarpa svar till regiontoppen

MARIESTAD: Hjoberg förvånad över Magnussons (M) kritik

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) framför kritik mot att Mariestads kommun missköter sig.
Stöd- och omsorgschef Lotta Hjoberg poängterar att det är viktigt att regionrådet har en verklighetsförankrad bild.

I ett samtal med Mariestads kommunalråd Johan Abrahamsson (M) ska Johnny Magnusson riktat skarp kritik mot att Mariestads kommun saknar korttidsplatser samt att kommunen missköter vårdplaneringen mot regionens verksamheter.

Johan Abrahamsson säger att han själv blev något fundersam i samtalet med Magnusson.

– Jag undrade vad det handlade om då jag var rätt säker på att vi visst har kortidsplatser. Därför fick Lotta Hjoberg i uppdrag att ge ett utförligt svar.

Den 10 februari diariefördes Lotta Hjobergs skrivelse hos Västra Götalandsregionen. Här framförs att ”Mariestads kommun har 28 korttidsplatser fördelade på tre äldreboenden”. Vidare går att läsa: ”Mariestads kommun upplever en god relation med Skas och dess vårdplaneringsteam. I samtal med verksamhetschef Carina Karlsson framkommer inga klagomål på Mariestads kommun ... Kritiken är även ny för biträdande sjukhusdirektör Eva Sundström samt verksamhetschef Hans Halén.”

– När det var kris på Skas i somras ordnade vi fram dubbelboenden för att försöka hjälpa till. Därför blev jag förvånad när Johan fick höra av regionstyrelsens ordförande att vi skulle vara så dåliga, säger Lotta Hjoberg.

Hjoberg påpekar också att det inte förekommit några rättsliga prövningar vid avslag på korttidsplats enligt Socialtjänstlagen.

MT har sökt Johnny Magnusson.

I ett samtal med Mariestads kommunalråd Johan Abrahamsson (M) ska Johnny Magnusson riktat skarp kritik mot att Mariestads kommun saknar korttidsplatser samt att kommunen missköter vårdplaneringen mot regionens verksamheter.

Johan Abrahamsson säger att han själv blev något fundersam i samtalet med Magnusson.

– Jag undrade vad det handlade om då jag var rätt säker på att vi visst har kortidsplatser. Därför fick Lotta Hjoberg i uppdrag att ge ett utförligt svar.

Den 10 februari diariefördes Lotta Hjobergs skrivelse hos Västra Götalandsregionen. Här framförs att ”Mariestads kommun har 28 korttidsplatser fördelade på tre äldreboenden”. Vidare går att läsa: ”Mariestads kommun upplever en god relation med Skas och dess vårdplaneringsteam. I samtal med verksamhetschef Carina Karlsson framkommer inga klagomål på Mariestads kommun ... Kritiken är även ny för biträdande sjukhusdirektör Eva Sundström samt verksamhetschef Hans Halén.”

– När det var kris på Skas i somras ordnade vi fram dubbelboenden för att försöka hjälpa till. Därför blev jag förvånad när Johan fick höra av regionstyrelsens ordförande att vi skulle vara så dåliga, säger Lotta Hjoberg.

Hjoberg påpekar också att det inte förekommit några rättsliga prövningar vid avslag på korttidsplats enligt Socialtjänstlagen.

MT har sökt Johnny Magnusson.