17 feb 2016 15:07

17 feb 2016 15:07

Konkursansökan mot tältfirma

MARIESTAD

Skatteverket har lämnat in en konkursansökan mot Skaraborgs tältuthyrning handelsbolag.

Enligt Skatteverket har bolaget, som har sitt säte i Mariestad, kända skulder på drygt 284 000 kronor. När kronofogden gjorde en utredning om bolagsinnehavarens tillgångar och möjligheter att betala tillbaka framgick att gäldenären saknade pengar för full betalning av utmätningsfordringen.

Med hänsyn av detta bedömer Skatteverket att bolaget är på ekonomiskt obestånd och inte längre kan betala sina skulder i tid.

Skaraborgs tältuthyrning har funnits sedan 1999.

Enligt Skatteverket har bolaget, som har sitt säte i Mariestad, kända skulder på drygt 284 000 kronor. När kronofogden gjorde en utredning om bolagsinnehavarens tillgångar och möjligheter att betala tillbaka framgick att gäldenären saknade pengar för full betalning av utmätningsfordringen.

Med hänsyn av detta bedömer Skatteverket att bolaget är på ekonomiskt obestånd och inte längre kan betala sina skulder i tid.

Skaraborgs tältuthyrning har funnits sedan 1999.