17 feb 2016 16:11

17 feb 2016 16:11

"Individen avgör om den ska åka"

REGIONEN: Västra Götaland följer myndighetens råd om resor till riskområden

Region Jönköping avråder gravida kvinnor att resa till områden med zikavirus men Västra Götaland följer Folkhälsomyndighetens rekommendation.
– Individen avgör själv, säger smittskyddsläkare Per Follin.

Folkhälsomyndigheten har mycket information om spridningen av zikaviruset på sin hemsida. Den ber gravida kvinnor kontakta hälso- och sjukvården för råd, om de ska besöka länder där viruset sprids.

Region Jönköping går ett steg till och avråder gravida kvinnor från icke nödvändiga resor till riskområden.

– Vi vill stödja barnmorskor och läkare som pratar med kvinnor som ska resa. Det finns risk för smittspridning till fostret om en gravid kvinna blir myggbiten. Rekommendationen är att inte bli gravid under resan och under en månad efter hemkomsten, säger Peter Iveroth, smittskyddsläkare, till Region Jönköpings hemsida.

Västra Götalandsregionen hänvisar till Folkhälsomyndigheten, men Per Follin konstaterar att det är individen som har ansvaret och som tar avgörandet.

– Men en onödig resa till ett område där det finns risk att få viruset är ju riskabel. Det bästa är ju att senarelägga resan, det är många faktorer som är osäkra.

Har någon i Västra Götaland drabbats av viruset?

– Det har tagits prover: Vad jag hört har inget varit positivt men det är ingen anmälningspliktig sjukdom.

Får ni många frågor?

– Sjukhusens infektionsavdelningar och mödrahälsovården får säkert fler.

Folkhälsomyndigheten har mycket information om spridningen av zikaviruset på sin hemsida. Den ber gravida kvinnor kontakta hälso- och sjukvården för råd, om de ska besöka länder där viruset sprids.

Region Jönköping går ett steg till och avråder gravida kvinnor från icke nödvändiga resor till riskområden.

– Vi vill stödja barnmorskor och läkare som pratar med kvinnor som ska resa. Det finns risk för smittspridning till fostret om en gravid kvinna blir myggbiten. Rekommendationen är att inte bli gravid under resan och under en månad efter hemkomsten, säger Peter Iveroth, smittskyddsläkare, till Region Jönköpings hemsida.

Västra Götalandsregionen hänvisar till Folkhälsomyndigheten, men Per Follin konstaterar att det är individen som har ansvaret och som tar avgörandet.

– Men en onödig resa till ett område där det finns risk att få viruset är ju riskabel. Det bästa är ju att senarelägga resan, det är många faktorer som är osäkra.

Har någon i Västra Götaland drabbats av viruset?

– Det har tagits prover: Vad jag hört har inget varit positivt men det är ingen anmälningspliktig sjukdom.

Får ni många frågor?

– Sjukhusens infektionsavdelningar och mödrahälsovården får säkert fler.