17 feb 2016 13:42

17 feb 2016 13:42

Har du fått nog?

Willy Persson, 69, som på torsdagen lämnar sitt uppdrag som ordförande i Hjärt-Lungföreningen Norra Skaraborg efter 19 år.

– Både ja och nej. Tyvärr har min hälsa blivit sämre. Och man ska ju inte sitta så länge som jag har gjort. Det är hög tid att jag slutar, både för mig och för föreningen. Jag var med och bildade föreningen 1996.

Vilken är föreningens roll?

– Syftet är att göra vardagen och livet lite bättre för alla som är drabbade; att höja livskvalitén. Det gör vi med ett stort utbud av aktiviteter, till exempel gymnastik, vattengympa, promenader, fester, bussresor, föreläsningar och studiecirklar. Dessutom har vi på årsbasis möten med kommunala tjänstemän och andra för att påverka tillgängligheten i olika sammanhang.

Hur många medlemmar har ni?

– Vi låg över 400 under 16–17 år, men nu har det sjunkit något, så i dag ligger vi runt 350 medlemmar. Men det är en hög siffra jämfört med övriga fem föreningar i Skaraborg.

Du tycks vara en ordförandetyp. Hur många föreningar har du lett?

– Haha, ja det blir väl fem, sex föreningar. Rätt mycket i bowlingsammanhang, bland annat som förbundsordförande i Västergötland i 28 år. Numera är jag hedersordförande. Och som straff för att jag trappade ner blev jag vald till revisor.

Vem tar över efter dig i Hjärt-Lungföreningen?

– Nominerad och tänkt att ta över är Marianne Kjellquist. Det är förstås årsmötet som bestämmer, men det skulle förvåna mig mycket om det inte blir så.

Vad ska du göra i stället?

– Jag ska fortsätta vara medlem och jag vill vara med på aktiviteterna. Och så har jag tre barnbarn som betyder allt för mig; kanske kan umgås med dem lite mer.

– Både ja och nej. Tyvärr har min hälsa blivit sämre. Och man ska ju inte sitta så länge som jag har gjort. Det är hög tid att jag slutar, både för mig och för föreningen. Jag var med och bildade föreningen 1996.

Vilken är föreningens roll?

– Syftet är att göra vardagen och livet lite bättre för alla som är drabbade; att höja livskvalitén. Det gör vi med ett stort utbud av aktiviteter, till exempel gymnastik, vattengympa, promenader, fester, bussresor, föreläsningar och studiecirklar. Dessutom har vi på årsbasis möten med kommunala tjänstemän och andra för att påverka tillgängligheten i olika sammanhang.

Hur många medlemmar har ni?

– Vi låg över 400 under 16–17 år, men nu har det sjunkit något, så i dag ligger vi runt 350 medlemmar. Men det är en hög siffra jämfört med övriga fem föreningar i Skaraborg.

Du tycks vara en ordförandetyp. Hur många föreningar har du lett?

– Haha, ja det blir väl fem, sex föreningar. Rätt mycket i bowlingsammanhang, bland annat som förbundsordförande i Västergötland i 28 år. Numera är jag hedersordförande. Och som straff för att jag trappade ner blev jag vald till revisor.

Vem tar över efter dig i Hjärt-Lungföreningen?

– Nominerad och tänkt att ta över är Marianne Kjellquist. Det är förstås årsmötet som bestämmer, men det skulle förvåna mig mycket om det inte blir så.

Vad ska du göra i stället?

– Jag ska fortsätta vara medlem och jag vill vara med på aktiviteterna. Och så har jag tre barnbarn som betyder allt för mig; kanske kan umgås med dem lite mer.