17 feb 2016 17:10

17 feb 2016 17:10

Ett steg motett rökstopp

REGIONEN: Personalutskottet

Personalutskottet går vidare med förslaget om att införa rökstopp i och kring samtliga av regionens lokaler.

Redan nu är det rökförbud vid regionens sjukhus. Ledamöterna godkände ett tjänstemannaförslag om att införa rökstopp hos samtliga verksamheter.

– En fortsättning av det tidigare beslutet; det är politisk enighet men regionstyrelsen tar det definitiva beslutet, säger utskottets ordförande Gunilla Levén (M).

Personalutskottet tog även beslut om att satsa 1,7 miljoner kronor på utbildning av sjuksköterskor inom onkologisk strålterapi. Verksamheterna finns i Borås och Göteborg men är regionövergripande.

– Vi har långa köer för strålbehandling, maskinerna är gamla men det finns även brist på kompetens.

Under tre år ska personalutskottet lägga tre miljoner kronor på utbildning av SFI-lärare. Utbildningen kommer att ske på regionens folkhögskolor.

– Vi måste hjälpas åt att lösa situationen kring flyktingarna.

Redan nu är det rökförbud vid regionens sjukhus. Ledamöterna godkände ett tjänstemannaförslag om att införa rökstopp hos samtliga verksamheter.

– En fortsättning av det tidigare beslutet; det är politisk enighet men regionstyrelsen tar det definitiva beslutet, säger utskottets ordförande Gunilla Levén (M).

Personalutskottet tog även beslut om att satsa 1,7 miljoner kronor på utbildning av sjuksköterskor inom onkologisk strålterapi. Verksamheterna finns i Borås och Göteborg men är regionövergripande.

– Vi har långa köer för strålbehandling, maskinerna är gamla men det finns även brist på kompetens.

Under tre år ska personalutskottet lägga tre miljoner kronor på utbildning av SFI-lärare. Utbildningen kommer att ske på regionens folkhögskolor.

– Vi måste hjälpas åt att lösa situationen kring flyktingarna.