16 feb 2016 06:00

22 feb 2016 07:44

Surt för blöjfamiljer med nya avfallstaxor

MARIESTAD: Vinnarna och förlorarna i kommunalförbundet för sopor

Sköter du dig och avfallssorterar enligt riktlinjerna sparar du pengar från och med maj.
Har du däremot blöjbarn – eller motsätter dig de nya direktiven – blir du uppemot en femhundring fattigare per år.

Från och med årsskiftet ingår Mariestads och Gullspångs kommuner i kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS). Det gränsöverskridande samarbetet kring sopor och avfall inkluderar i dagsläget nio kommuner med 170 000 invånare.

Blir dyrare

I höst kommer insamling av matavfall för villaägare att påbörjas i Mariestad. Kommunstyrelsen (ks) har beslutat att införa de nya avfallstaxorna från och med den 1 maj i år. Taxor som innebär att det blir 520 kronor dyrare per år jämfört med i fjol för den som tackar nej till insamling av matavfall. Familjer med barn upp till tre år kan betala en särskild ”blöjavgift” på 300 kronor per år för att få sina restavfall tömda varannan vecka. Detsamma gäller även hushåll som av medicinska skäl måste tömma soporna oftare.

– Småbarnsföräldrar och sjuka blir förlorare i det här systemet. Nu är det här bara tyckande från min sida, men jag anser att det borde finnas en solidaritetstanke, säger ks-ledamoten Marie Engström Rosengren (V).

För de som väljer standardabonnemang för matavfall sänks avgifterna med mellan 79 kronor per år och 185 kronor per år. Det billigaste abonnemanget kostar 1 303 kronor per år, det dyraste 2 418 kronor per år.

Varannan vecka

AÖS förbundschef Lars Persson och controller Linda Moularé fanns på plats i stadshuset på måndagen för att informera politikerna om vilka förändringar som Mariestadsborna kan förvänta sig framöver.

– Det bruna kärlet för matavfall töms varannan vecka och det gröna kärlet för restavfall töms var fjärde vecka.

Kommunstyrelsens vice ordförande Rune Skogsberg (C) påpekar att det är ganska svårt för ett hushåll på två personer att ens fylla det minsta kärlet för matavfall (140 liter). Skogsberg anser att särskilt matavfallshämtningen på landet kan bli något överflödigt.

– Av hygienskäl vill vi gärna tömma matavfallet varannan vecka, svarar Linda Moularé.

För den som redan har egen godkänd varmkompost med tömning var fjärde vecka och väljer att behålla det abonnemanget innebär det en höjning av nuvarande avgift med 335 kronor per år för ett 140-liters kräl och 384 kronor per år för ett 190-liters kärl.

– I höst kommer vi att köra i gång område för område etappvis i Mariestad. Det gör vi så att vi själva ska kunna lägga om turerna, säger Linda Moularé.

Restavfallet från AÖS går till Falköping kommuns biogasanläggning.

Utmanande kund

Till en början berörs enbart enskilda hushåll av det nya avfallssamarbetet. På sikt är tanken att även flerbostäder ska avfallsortera mat och annat restavfall.

Björn Fagerlund (M) uttrycker oro över hur det ska bli med flerbostäderna eftersom han själv sett hur flaskor, matrester och annat trycks ihop i en salig blandning.

Lars Persson fastslår att hyreshusen är ”en utmanande kundgrupp”.

– Det är svårare att åtstadkomma sortering i hyreshus. Men vi har börjat lite smått i Skövde, säger Lars Persson.

Vid årsskiftet höjdes brukningsavgifterna i va-taxan i Mariestads kommun med tio procent. En höjning som betyder ökade kostnader med 640 kronor per år för genomsnittsabonnenten.

Från och med årsskiftet ingår Mariestads och Gullspångs kommuner i kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS). Det gränsöverskridande samarbetet kring sopor och avfall inkluderar i dagsläget nio kommuner med 170 000 invånare.

Blir dyrare

I höst kommer insamling av matavfall för villaägare att påbörjas i Mariestad. Kommunstyrelsen (ks) har beslutat att införa de nya avfallstaxorna från och med den 1 maj i år. Taxor som innebär att det blir 520 kronor dyrare per år jämfört med i fjol för den som tackar nej till insamling av matavfall. Familjer med barn upp till tre år kan betala en särskild ”blöjavgift” på 300 kronor per år för att få sina restavfall tömda varannan vecka. Detsamma gäller även hushåll som av medicinska skäl måste tömma soporna oftare.

– Småbarnsföräldrar och sjuka blir förlorare i det här systemet. Nu är det här bara tyckande från min sida, men jag anser att det borde finnas en solidaritetstanke, säger ks-ledamoten Marie Engström Rosengren (V).

För de som väljer standardabonnemang för matavfall sänks avgifterna med mellan 79 kronor per år och 185 kronor per år. Det billigaste abonnemanget kostar 1 303 kronor per år, det dyraste 2 418 kronor per år.

Varannan vecka

AÖS förbundschef Lars Persson och controller Linda Moularé fanns på plats i stadshuset på måndagen för att informera politikerna om vilka förändringar som Mariestadsborna kan förvänta sig framöver.

– Det bruna kärlet för matavfall töms varannan vecka och det gröna kärlet för restavfall töms var fjärde vecka.

Kommunstyrelsens vice ordförande Rune Skogsberg (C) påpekar att det är ganska svårt för ett hushåll på två personer att ens fylla det minsta kärlet för matavfall (140 liter). Skogsberg anser att särskilt matavfallshämtningen på landet kan bli något överflödigt.

– Av hygienskäl vill vi gärna tömma matavfallet varannan vecka, svarar Linda Moularé.

För den som redan har egen godkänd varmkompost med tömning var fjärde vecka och väljer att behålla det abonnemanget innebär det en höjning av nuvarande avgift med 335 kronor per år för ett 140-liters kräl och 384 kronor per år för ett 190-liters kärl.

– I höst kommer vi att köra i gång område för område etappvis i Mariestad. Det gör vi så att vi själva ska kunna lägga om turerna, säger Linda Moularé.

Restavfallet från AÖS går till Falköping kommuns biogasanläggning.

Utmanande kund

Till en början berörs enbart enskilda hushåll av det nya avfallssamarbetet. På sikt är tanken att även flerbostäder ska avfallsortera mat och annat restavfall.

Björn Fagerlund (M) uttrycker oro över hur det ska bli med flerbostäderna eftersom han själv sett hur flaskor, matrester och annat trycks ihop i en salig blandning.

Lars Persson fastslår att hyreshusen är ”en utmanande kundgrupp”.

– Det är svårare att åtstadkomma sortering i hyreshus. Men vi har börjat lite smått i Skövde, säger Lars Persson.

Vid årsskiftet höjdes brukningsavgifterna i va-taxan i Mariestads kommun med tio procent. En höjning som betyder ökade kostnader med 640 kronor per år för genomsnittsabonnenten.