16 feb 2016 15:48

16 feb 2016 15:48

Onödiga ambulansresor

SKARABORG: Forskning om patienter som kördes till akuten

Forskning visar att var sjätte patient som ringer till ambulansen lika gärna skulle kunna få hjälp på vårdcentralen.
– Vi hoppas man går vidare med analysen, säger Hans Halén, verksamhetschef för ambulansen vid Skaraborgs sjukhus.

Ambulanssjuksköterskan Gabriella Norberg Boysen står för forskningen och resultaten publicerades nyligen i en vetenskaplig tidskrift. En del av studien omfattade 2 703 patienter som åkte ambulans i Västra Götaland under 2011. Av dem hade 426, eller 16 procent, kunnat få sin vård på en av primärvårdens vårdcentraler.

Bedömdes

Vårdbehoven bedömdes av erfarna ambulanssjuksköterskor, som studerade vad som gjordes på akuten och jämförde med som hade kunnat göras på en vårdcentral. Mest handlade det om yrsel, andnöd, bröstsmärtor, ryggsmärtor och infektioner.

– Bland dem som hade kunnat få rätt vård på vårdcentral fanns fler yngre patienter, säger Gabriella Norberg Boysen till vårdfokus.se.

Hans Halén, chef för ambulansen vid Skas, känner igen bilden även om han inte kan svara på om siffrorna i Skaraborg är som i studien.

– Det handlar om ett stort antal som kommer till fel ställe. Det finns ett överutnyttjande av ambulansen. Samtidigt handlar det om patientens önskemål om att bli körd till akuten. Under en stor del av dygnets timmar är ju inte vårdcentralerna öppna.

Han betonar att det handlar om hela sökmönstret till vården.

– Vi har en stor kategori som på egen hand tar sig till akuten, trots att de lika gärna skulle kunna få vård på en vård- eller jourcentral. Det är ett större problem.

Halén hoppas att vården går vidare med att analysera problemet.

– Vi tror på en modell med en väg in till den akuta vården. Väl där skulle patienterna kunna skickas vidare till rätt vårdnivå.

Ambulanssjuksköterskan Gabriella Norberg Boysen står för forskningen och resultaten publicerades nyligen i en vetenskaplig tidskrift. En del av studien omfattade 2 703 patienter som åkte ambulans i Västra Götaland under 2011. Av dem hade 426, eller 16 procent, kunnat få sin vård på en av primärvårdens vårdcentraler.

Bedömdes

Vårdbehoven bedömdes av erfarna ambulanssjuksköterskor, som studerade vad som gjordes på akuten och jämförde med som hade kunnat göras på en vårdcentral. Mest handlade det om yrsel, andnöd, bröstsmärtor, ryggsmärtor och infektioner.

– Bland dem som hade kunnat få rätt vård på vårdcentral fanns fler yngre patienter, säger Gabriella Norberg Boysen till vårdfokus.se.

Hans Halén, chef för ambulansen vid Skas, känner igen bilden även om han inte kan svara på om siffrorna i Skaraborg är som i studien.

– Det handlar om ett stort antal som kommer till fel ställe. Det finns ett överutnyttjande av ambulansen. Samtidigt handlar det om patientens önskemål om att bli körd till akuten. Under en stor del av dygnets timmar är ju inte vårdcentralerna öppna.

Han betonar att det handlar om hela sökmönstret till vården.

– Vi har en stor kategori som på egen hand tar sig till akuten, trots att de lika gärna skulle kunna få vård på en vård- eller jourcentral. Det är ett större problem.

Halén hoppas att vården går vidare med att analysera problemet.

– Vi tror på en modell med en väg in till den akuta vården. Väl där skulle patienterna kunna skickas vidare till rätt vårdnivå.