16 feb 2016 19:00

23 feb 2016 11:30

Ekhamraskolan stäms i tinget

MARIESTAD: Fastighetsägare i tvist med friskola om hyra

Svenska Pensionsfonden nr 1 AB stämmer Friskolan i Mariestad AB på 411 756 kronor för utebliven hyra.
Enligt friskolans företrädare saknas grund för yrkandet.
– Det råder oklarheter kring flera fakturor, hävdar Mårten Bremer.

Tvisten gäller en utebliven betalning för januari månad.

Friskolerektorn och delägaren Mårten Bremer beklagar att fastighetsägaren väljer att kommunicera via advokater i stället för att sätta sig ned och prata ”som vettiga människor”.

– Nu skapas en massa oro bland våra elever helt i onödan. Vi kunde lika gärna stämma fastighetsägaren för kontraktsbrott, säger Mårten Bremer.

Tog över

I somras köpte Nordic m2 Fastigheter, med Svenska Pensionsfonden som moderbolag, Johannesbergsområdet i Mariestad. Redan i ett tidigt skede ska det ha uppstått diskussioner om fakturering av hyror.

Enligt Mårten Bremer har friskolan dubbelfakturerats för värme, el och vatten. Tidigare schablonavtal ska ha kompletterats med ytterligare fakturor från fastighetsägaren för faktisk förbrukning.

– Men vi har inga separata vatten- och elmätare. En faktura för vattenförbrukning visade att vi använt 583 kubikmeter vatten på en månad. Det skulle motsvara att varje elev spolade i toaletten 40 gånger per dag.

Mårten Bremer berättar vidare att friskolan åtog sig att göra vissa investeringar i fastigheterna och att man då ingick i en överenskommelse med fastighetsägaren Matti Liljegren om att få en justerad kreditfaktura för januari.

När MT når Matti Lilljegren, vd för Nordic m2 Fastigheter, är han inte insatt i stämningsansökan mot friskolan utan ber om att få återkomma senare i eftermiddag.

– Jag måste titta på ärendet lite mer noggrant innan jag kan uttala mig, säger han.

Lilljegren ringer dock aldrig tillbaka.

Har överklagat

I det senaste bokslutet (juni 2015) visar friskolebolaget röda siffror med ett resultat på minus 43 000 kronor. Resultat efter finansnetto landade på minus 588 000 kronor. Kassalikviditeten (21,8 procent) och soliditeten (9,81 procent) är också förhållandevis svag.

– Det är ingen dans på rosor att bedriva friskola i Mariestads kommun. Sedan vi började har elevpengen sänkts från 110 000 kronor till 80 000 kronor. Den socioekonomiska modellen slog också hårt mot oss. Men till skillnad mot kommunen budgeterar vi inte för att gå minus, säger Bremer.

Mårten Bremer och Olof Lindblad har vid flera tillfällen överklagat Mariestads kommuns uträknade elevpeng. Hittills har friskoleägarna inte fått något gehör i Förvaltningsrätten.

Kör vidare

I dag går 330 elever på Ekhamra- och Lillängsskolan. Friskolan har pantsatt 80 000 kronor hos Länsstyrelsen, vilket är det belopp som man anser att man är skyldig fastighetsägaren.

– Vi gör rätt för oss och skolverksamheten kommer att drivas vidare som vanligt, säger Mårten Bremer.

Tvisten gäller en utebliven betalning för januari månad.

Friskolerektorn och delägaren Mårten Bremer beklagar att fastighetsägaren väljer att kommunicera via advokater i stället för att sätta sig ned och prata ”som vettiga människor”.

– Nu skapas en massa oro bland våra elever helt i onödan. Vi kunde lika gärna stämma fastighetsägaren för kontraktsbrott, säger Mårten Bremer.

Tog över

I somras köpte Nordic m2 Fastigheter, med Svenska Pensionsfonden som moderbolag, Johannesbergsområdet i Mariestad. Redan i ett tidigt skede ska det ha uppstått diskussioner om fakturering av hyror.

Enligt Mårten Bremer har friskolan dubbelfakturerats för värme, el och vatten. Tidigare schablonavtal ska ha kompletterats med ytterligare fakturor från fastighetsägaren för faktisk förbrukning.

– Men vi har inga separata vatten- och elmätare. En faktura för vattenförbrukning visade att vi använt 583 kubikmeter vatten på en månad. Det skulle motsvara att varje elev spolade i toaletten 40 gånger per dag.

Mårten Bremer berättar vidare att friskolan åtog sig att göra vissa investeringar i fastigheterna och att man då ingick i en överenskommelse med fastighetsägaren Matti Liljegren om att få en justerad kreditfaktura för januari.

När MT når Matti Lilljegren, vd för Nordic m2 Fastigheter, är han inte insatt i stämningsansökan mot friskolan utan ber om att få återkomma senare i eftermiddag.

– Jag måste titta på ärendet lite mer noggrant innan jag kan uttala mig, säger han.

Lilljegren ringer dock aldrig tillbaka.

Har överklagat

I det senaste bokslutet (juni 2015) visar friskolebolaget röda siffror med ett resultat på minus 43 000 kronor. Resultat efter finansnetto landade på minus 588 000 kronor. Kassalikviditeten (21,8 procent) och soliditeten (9,81 procent) är också förhållandevis svag.

– Det är ingen dans på rosor att bedriva friskola i Mariestads kommun. Sedan vi började har elevpengen sänkts från 110 000 kronor till 80 000 kronor. Den socioekonomiska modellen slog också hårt mot oss. Men till skillnad mot kommunen budgeterar vi inte för att gå minus, säger Bremer.

Mårten Bremer och Olof Lindblad har vid flera tillfällen överklagat Mariestads kommuns uträknade elevpeng. Hittills har friskoleägarna inte fått något gehör i Förvaltningsrätten.

Kör vidare

I dag går 330 elever på Ekhamra- och Lillängsskolan. Friskolan har pantsatt 80 000 kronor hos Länsstyrelsen, vilket är det belopp som man anser att man är skyldig fastighetsägaren.

– Vi gör rätt för oss och skolverksamheten kommer att drivas vidare som vanligt, säger Mårten Bremer.