15 feb 2016 11:42

15 feb 2016 11:42

Unga har färre skulder

MARIESTAD

Allt fler svenskar hamnar i Kronofogdens register minskar.
Däremot blir antalet skuldsatta unga vuxna allt färre.
Ny statistik visar att den nationella prognosen även gäller för Mariestads yngre befolkning.

Vid årsskiftet fanns drygt 427 000 personer registrerade med en skuld i Kronofogdens register. Det motsvarar en ökning med 0,4 procent jämfört med föregående år. Den totala skulden ökade med drygt 1,6 miljarder kronor till nästan 72,4 miljarder kronor.

Trots den utvecklingen minskar antalet skuldsatta ungdomar.

I Mariestad fanns det vid årsskiftet inga minderåriga kommuninvånare med registrerade skulder hos Kronofogden. Det är en minskning från samma datum fem år tidigare då fem personer under 18 år fanns registrerade hos myndigheten med en gemensam skuld på 411 066 kronor.

En bidragande orsak till nedgången bland de yngsta är de lagändringar som har gjort att föräldrar inte längre kan skuldsätta minderåriga i samma utsträckning som tidigare.

Åtta färre

Samma utveckling gäller unga vuxna i åldern mellan 18 och 25 år. Även om resultatet vid senaste årsskiftet inte var på noll, så syns en minskning i antalet personer med skulder och den totala summan är också mindre än för fem år sedan.

31 januari 2015 fanns 85 gäldenärer i åldern 18 till 25 år i Mariestads kommun registrerade med skulder till ett totalt belopp på 2 217 868 kronor. 2010 var antalet 93 och dess ihopräknade skuld låg på 3 118 842 kronor.

Den nationella statistiken visar att antalet skuldsatta i åldersgruppen har minskat med elva procent under de två senaste åren.

– Det är mycket glädjande att skuldsättningen bland de unga minskar. Men det är givetvis viktigt att vi fortsätter att jobba för att så få unga som möjligt hamnar i en skuldsättning som de inte kan ta sig ur. I det arbetet kan många bidra. Vi driver, tillsammans med Konsumentverket och Finansinspektionen, flera projekt kring unga och privatekonomi, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.

Vid årsskiftet fanns drygt 427 000 personer registrerade med en skuld i Kronofogdens register. Det motsvarar en ökning med 0,4 procent jämfört med föregående år. Den totala skulden ökade med drygt 1,6 miljarder kronor till nästan 72,4 miljarder kronor.

Trots den utvecklingen minskar antalet skuldsatta ungdomar.

I Mariestad fanns det vid årsskiftet inga minderåriga kommuninvånare med registrerade skulder hos Kronofogden. Det är en minskning från samma datum fem år tidigare då fem personer under 18 år fanns registrerade hos myndigheten med en gemensam skuld på 411 066 kronor.

En bidragande orsak till nedgången bland de yngsta är de lagändringar som har gjort att föräldrar inte längre kan skuldsätta minderåriga i samma utsträckning som tidigare.

Åtta färre

Samma utveckling gäller unga vuxna i åldern mellan 18 och 25 år. Även om resultatet vid senaste årsskiftet inte var på noll, så syns en minskning i antalet personer med skulder och den totala summan är också mindre än för fem år sedan.

31 januari 2015 fanns 85 gäldenärer i åldern 18 till 25 år i Mariestads kommun registrerade med skulder till ett totalt belopp på 2 217 868 kronor. 2010 var antalet 93 och dess ihopräknade skuld låg på 3 118 842 kronor.

Den nationella statistiken visar att antalet skuldsatta i åldersgruppen har minskat med elva procent under de två senaste åren.

– Det är mycket glädjande att skuldsättningen bland de unga minskar. Men det är givetvis viktigt att vi fortsätter att jobba för att så få unga som möjligt hamnar i en skuldsättning som de inte kan ta sig ur. I det arbetet kan många bidra. Vi driver, tillsammans med Konsumentverket och Finansinspektionen, flera projekt kring unga och privatekonomi, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.

  • Johanna Drath

Skuldutveckling minderåriga

Antal gäldenärer 0-17 år, åren 2010-2015 i Mariestad kommun.

Statistik gjord på gällande siffror 31 december varje år.

2010: Fem gäldenärer. Totalskuld: 4411 006 kronor.

2011: Tre, 24 640 kr.

2012: Två, 4 800 kr.

2013: Två, 5 200 kr.

2014: Noll.

2015: Noll.

Källa: Kronofogden.

Skuldutveckling unga vuxna

Antal gäldenärer 18-25 år, åren 2010–2015.

Statistik gjord på gällande siffror 31 december varje år.

2010: 93 gäldenärer, 3 118 842 kronor.

2011:´86, 2 914 652 kr.

2012: 76, 2 779 719 kr.

2013: 86, 3 117 915 kr.

2014: 98, 2 068 624 kr.

2015: 85, 2 217 868 kr.

Källa: Kronofogden.