15 feb 2016 10:25

15 feb 2016 10:25

Mindre EU-stöd till unga

MARIESTAD

Europeiska socialfonden delar ut 27 miljoner kronor till arbetslöshetsprojektet Ung Arena 9.0.

Nio kommuner i Skaraborg, däribland Mariestad, Töreboda och Gullspång, ska under en treårsperiod verka för att få ut fler ungdomar på arbetsmarknaden.

Projektets kostnad uppgår till 72 miljoner kronor. Förhoppningen var att 33,8 miljoner kronor skulle finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Nu står det klart att Ung Arena 9.0 ”bara” får 27 miljoner kronor.

– ESF har hittat delar i vår ansökan som man vill skära ned på, både i mobiliserings- och slutfasen. Men insatserna riktade till deltagarna är egentligen desamma och det minskade bidraget kommer inte att påverka ungdomarna, säger Annica Gustafsson, förbundschef på Norra samordningsförbundet, och fortsätter:

– Vi är glada att ansökan gick igenom och det går ändå inte att vara besviken över beloppet. Nu ska vi kavla upp ärmarna och börja jobba.

Mobiliseringsfasen var tänkt att inledas den 1 mars. ESF:s utdelning har dock dröjt, vilket innebär att projektstarten lär försenas något.

Nio kommuner i Skaraborg, däribland Mariestad, Töreboda och Gullspång, ska under en treårsperiod verka för att få ut fler ungdomar på arbetsmarknaden.

Projektets kostnad uppgår till 72 miljoner kronor. Förhoppningen var att 33,8 miljoner kronor skulle finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Nu står det klart att Ung Arena 9.0 ”bara” får 27 miljoner kronor.

– ESF har hittat delar i vår ansökan som man vill skära ned på, både i mobiliserings- och slutfasen. Men insatserna riktade till deltagarna är egentligen desamma och det minskade bidraget kommer inte att påverka ungdomarna, säger Annica Gustafsson, förbundschef på Norra samordningsförbundet, och fortsätter:

– Vi är glada att ansökan gick igenom och det går ändå inte att vara besviken över beloppet. Nu ska vi kavla upp ärmarna och börja jobba.

Mobiliseringsfasen var tänkt att inledas den 1 mars. ESF:s utdelning har dock dröjt, vilket innebär att projektstarten lär försenas något.