13 feb 2016 06:00

13 feb 2016 06:00

Kommunen planerar för jumbotroner vid E20

MARIESTAD: Ska äga 35 procent av visningstiden

11 000 fordon om dygnet passerar Mariestad via E20.
Nu ska fjolårets raket på Svenskt Näringslivs kommunrankning lyftas fram med hjälp av ett par jumbotroner.

Utvecklingsenheten är i färd med att teckna ett avtal med en privat entreprenör för att etablera två digitala skyltar längs E20 i närheten av Haggårdskorset. Uppdraget innebär att kommunen upplåter mark och står för delar av driftskostnaderna mot att i gengäld få 35 procent av visningstiden.

Näringslivschef Mats Widhage berättar om projektet:

– Eftersom kommunen redan äger marken som är detaljplanerad ser vi stora fördelar med placeringen. Den punkten vi pratar om passeras av 330 000 fordon i månaden. Det motsvarar cirka 500 000 ansikten.

Något avtal är ännu inte träffat, men kommunen har att ta ställning till ett anbud. Sedan återstår att få politikernas godkännande för finansiering.

I samband med andra arbeten i området (dagvattenavrinning) har kommunen passat på att gräva för el- och fiberanslutningar till de planerade jumbotronerna. Investeringskostnaderna på 90 000 kronor ligger på kommunens lott. I avtalsförslaget åtar sig kommunen också att stå för 50 procent av driftskostnaderna – vilket beräknas bli 100 000 kronor om året. Ambitionen är att skriva ett kontrakt på åtta plus två år (option).

– På den visningstid som kommunen förfogar över ska vi lyfta fram arrangemang och vår vackra stad. Många som passerar Mariestad påtalar ofta att det är en fantastiskt fin stad, men att sjöstadsmiljön inte syns från E20, säger Widhage.

Jumbotronerna kommer att vara 25 kvadratmeter stora och tanken är att placera dem som ett sammanhängande v. De kommer de att synas för bilister som kommer på 26:an från Skövde och de som kommer söderifrån på E20.

– Övriga 65 procent av visningstiden handlar i första hand om att få med det lokala näringslivet. Vi har fått en del positiv respons, säger Mats Widhage.

Utvecklingsenheten är i färd med att teckna ett avtal med en privat entreprenör för att etablera två digitala skyltar längs E20 i närheten av Haggårdskorset. Uppdraget innebär att kommunen upplåter mark och står för delar av driftskostnaderna mot att i gengäld få 35 procent av visningstiden.

Näringslivschef Mats Widhage berättar om projektet:

– Eftersom kommunen redan äger marken som är detaljplanerad ser vi stora fördelar med placeringen. Den punkten vi pratar om passeras av 330 000 fordon i månaden. Det motsvarar cirka 500 000 ansikten.

Något avtal är ännu inte träffat, men kommunen har att ta ställning till ett anbud. Sedan återstår att få politikernas godkännande för finansiering.

I samband med andra arbeten i området (dagvattenavrinning) har kommunen passat på att gräva för el- och fiberanslutningar till de planerade jumbotronerna. Investeringskostnaderna på 90 000 kronor ligger på kommunens lott. I avtalsförslaget åtar sig kommunen också att stå för 50 procent av driftskostnaderna – vilket beräknas bli 100 000 kronor om året. Ambitionen är att skriva ett kontrakt på åtta plus två år (option).

– På den visningstid som kommunen förfogar över ska vi lyfta fram arrangemang och vår vackra stad. Många som passerar Mariestad påtalar ofta att det är en fantastiskt fin stad, men att sjöstadsmiljön inte syns från E20, säger Widhage.

Jumbotronerna kommer att vara 25 kvadratmeter stora och tanken är att placera dem som ett sammanhängande v. De kommer de att synas för bilister som kommer på 26:an från Skövde och de som kommer söderifrån på E20.

– Övriga 65 procent av visningstiden handlar i första hand om att få med det lokala näringslivet. Vi har fått en del positiv respons, säger Mats Widhage.