11 feb 2016 10:20

11 feb 2016 10:20

Snittet intakt

LRF: Markpriser

Snittpriset på förmedlad åkermark stiger men i Skaraborg låg priset 2015 på ungefär samma nivå som året innan.

I hela landet ökade snittpriset med fyra procent till 117 000 kronor per hektar. Priset dras dock upp av prisläget i Skåne, där priset per hektar når över 300 000 kronor, enligt statistik från LRF Konsult.

Statistiken delas upp efter markens bördighet. I Skaraborg finns det mark, främst Varaslätten, som räknas till region 2 (snittpris 163 000) men även i region 3 (nordöstra Skaraborg) där snittpriset uppgick till 112 000 kronor.

– Sett till hela Skaraborg ligger priset på ungefär samma nivå som tidigare, men prisutvecklingen är positiv. Det är något färre fastigheter som ligger ute till försäljning, säger Helene Gustafsson, mäklare vid LRF Konsult.

I hela landet var snittpriset på de som sålde 64 år och 50 år på de som köpte.

I hela landet ökade snittpriset med fyra procent till 117 000 kronor per hektar. Priset dras dock upp av prisläget i Skåne, där priset per hektar når över 300 000 kronor, enligt statistik från LRF Konsult.

Statistiken delas upp efter markens bördighet. I Skaraborg finns det mark, främst Varaslätten, som räknas till region 2 (snittpris 163 000) men även i region 3 (nordöstra Skaraborg) där snittpriset uppgick till 112 000 kronor.

– Sett till hela Skaraborg ligger priset på ungefär samma nivå som tidigare, men prisutvecklingen är positiv. Det är något färre fastigheter som ligger ute till försäljning, säger Helene Gustafsson, mäklare vid LRF Konsult.

I hela landet var snittpriset på de som sålde 64 år och 50 år på de som köpte.