11 feb 2016 21:15

11 feb 2016 21:15

Museistriden olöst

MARIESTAD: Vadsbo museum och hembygdsföreningen inte överens

Platsbristen på museet är enorm och kommunen gallrar bort vagnar, samt andra föremål, för att utveckla verksamheten.

Men det har uppstått problem.
Hembygdföreningen anser att kommunen inte äger samlingarna – och vägrar att se dem skänkas bort.

Personalen på Vadsbo museum håller på att inventera och gallra bland tusentals föremål. Sommaren 2017 ska det mesta vara färdigt.

En del vagnar och saker är för tillfälligt utlånade till personer och instutitioner som kan tänka sig ta hand om de här grejorna. En del har redan gått tillbaka till sina tidigare ägare, exempelvis en likvagn som tillhör Bloms begravningsbyrå.

Men läget kring de andra fordonen och pinalerna känns låst.

Vadsbo hembygds- och fornminnesförening har motsatt sig frågan om att föra över ägandet av vissa föremål till privatpersoner.

Det har blivit en stor stötesten.

Ägandet

Museichef Linda Svensson beskriver bekymret:

– Vi har en konstig situation mellan kommunen och hembygdsföreningen som vi hoppas löser sig. Vi har varken plats, eller klarar av att sköta om alla föremål på ett bra sätt, säger hon.

– Problemet handlar olika åsikter om vem som äger samlingarna. Jag hävdar att det är kommunen som är ägare. Det finns ingenting som heter långtidsdeponering, en gammal formulering som egentligen inte har något lagstöd.

Och fortsätter:

– Sakerna har varit en gåva med förbehåll och enligt avtal ska kommunen samråda med hembygdsföreningen i frågor som rör föremål som kommer från dem, och även vid gallring. Men som avtalet är formulerat nu fungerar det inte. Det kan sluta med att ingenting kommer ut. Vi står helt enkelt still, säger Linda Svensson.

Ta tillbaka

Hon öppnar för att föreningen kan få erbjudandet om att ta tillbaka samlingen.

– Det är ohållbart att ha alla dessa föremål i museets samling. Vi måste skapa mer utrymme, säger Linda Svensson.

Under torsdagen hölls ett informationsmöte om inventeringen vid Vadsbo museum. Ett tiotal mötesdeltagare var på plats – men inga kritiska frågor dök upp.

Rune Eriksson, ordförande i Vadsbo hembygds- och fornminnesförening, är i varje fall inte nöjd med Vadsbo museums planer.

– Vi är emot att vissa saker förs över till privatpersoner. Det är mot lagar och förordningar. Vi har lagt in en skrivelse till kommunen om detta, säger han bestämt.

Personalen på Vadsbo museum håller på att inventera och gallra bland tusentals föremål. Sommaren 2017 ska det mesta vara färdigt.

En del vagnar och saker är för tillfälligt utlånade till personer och instutitioner som kan tänka sig ta hand om de här grejorna. En del har redan gått tillbaka till sina tidigare ägare, exempelvis en likvagn som tillhör Bloms begravningsbyrå.

Men läget kring de andra fordonen och pinalerna känns låst.

Vadsbo hembygds- och fornminnesförening har motsatt sig frågan om att föra över ägandet av vissa föremål till privatpersoner.

Det har blivit en stor stötesten.

Ägandet

Museichef Linda Svensson beskriver bekymret:

– Vi har en konstig situation mellan kommunen och hembygdsföreningen som vi hoppas löser sig. Vi har varken plats, eller klarar av att sköta om alla föremål på ett bra sätt, säger hon.

– Problemet handlar olika åsikter om vem som äger samlingarna. Jag hävdar att det är kommunen som är ägare. Det finns ingenting som heter långtidsdeponering, en gammal formulering som egentligen inte har något lagstöd.

Och fortsätter:

– Sakerna har varit en gåva med förbehåll och enligt avtal ska kommunen samråda med hembygdsföreningen i frågor som rör föremål som kommer från dem, och även vid gallring. Men som avtalet är formulerat nu fungerar det inte. Det kan sluta med att ingenting kommer ut. Vi står helt enkelt still, säger Linda Svensson.

Ta tillbaka

Hon öppnar för att föreningen kan få erbjudandet om att ta tillbaka samlingen.

– Det är ohållbart att ha alla dessa föremål i museets samling. Vi måste skapa mer utrymme, säger Linda Svensson.

Under torsdagen hölls ett informationsmöte om inventeringen vid Vadsbo museum. Ett tiotal mötesdeltagare var på plats – men inga kritiska frågor dök upp.

Rune Eriksson, ordförande i Vadsbo hembygds- och fornminnesförening, är i varje fall inte nöjd med Vadsbo museums planer.

– Vi är emot att vissa saker förs över till privatpersoner. Det är mot lagar och förordningar. Vi har lagt in en skrivelse till kommunen om detta, säger han bestämt.