11 feb 2016 16:54

11 feb 2016 16:54

Molnen tätnar för vindkraftsetablering

MARIESTAD: Länsstyrelsen säger nej till vindpark i Västra Kinneskogen

Avslag. Planerna på en vindkraftspark i Västra Kinneskogen har stött på nya hinder.
Länsstyrelsen anser att ansökan ska avslås med motiveringen att området har höga ornitologiska skyddsvärden.

Turerna kring en vindkraftspark i Västra Kinneskogen har varit en följetong under flera år.

Den stora besvikelsen och frustrationen bland berörda bybor i framför allt Årnäs, Österäng och Lugnås tog fart på allvar sommaren 2014 då Mariestads kommun lämnade sitt yttrande över Vasa Vind AB:s ansökan. Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, bortsett från kommunalrådet Johan Abrahamsson (M), gav tummen upp vid vetoprövningen. I och med det godkände kommunen bolagets planer för tolv vindkraftverk, samtliga med en maxhöjd på 180 meter.

– 2013 hade vi ett samrådsmöte med kommunerna i Mariestad och Götene. Efteråt var vi övertygade om att det inte skulle byggas en vindkraftpark i området. Medan Götene gjorde sin läxa fick Abrahamsson inget gehör i fullmäktige. Vi är jättebesvikna på Mariestads kommun och hoppas fortfarande att ärendet kommer att omprövas, sa Robert Kessikakoff, ordförande i den ideella föreningen Stoppa vindkraftsparken Västra Kinneskogen (förkortat Föreningen StopVäK), till MT i mars 2015.

Under fjolåret manifesterade föreningen mot den planerade etableringen. Bland annat tog man i juni med kommunledningen på en busstur runt den tilltänkta vindkraftsparken.

I slutet av fjolåret lämnade StopVäK, Lugnås hembygdsförening, Aranäs kulturförening, Forshem-Fullösa hembygdsförening och Årnäs samhällsförening in ett gemensamt yttrande till länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation (MPD) där de yrkade på att MPD avslår ansökan i sin helhet, att vindmätningsmasten plockas ner samt att marken återställs med omedelbar verkan. Föreningarna hänvisade också till stora naturvärden och ett rikt fågelliv i området.

Högt skyddsvärde

Nu har nämnda föreningar nått en stor delseger. I ett yttrande till Miljöprövningsdelegationen anser länsstyrelsen att Vasa Vinds ansökan om tillstånd för tolv vindsnurror i Västra Kinneskogen ska avslås.

I yttrandet, som beretts av Therese Byström på miljöskyddsavdelningen och Johan Larsson på naturavdelningen, läggs stor vikt vid det rika fågellivet, bland annat visar inventeringar förekomst av såväl fiskgjuse som havsörn i området. Man noterar vidare att Vänerns östra kant fungerar som ledlinje för flyttfåglar.

”Sammantaget visar inventeringarna, uppgifter från lokala ornitologer och i artportalen samt rapporten om fåglar i Vänern ur ett vindkraftsperspektiv att området har höga ornitologiska skyddsvärden. Länsstyrelsen gör därav bedömningen att ansökan om tillstånd ska avslås”, står det i yttrandet.

– Vasa Vind ska senast 13 mars lämna synpunkter på det som framförts i länsstyrelsens yttrande. Efter det kan det bli aktuellt med en ny remissrunda i ärendet.

Turerna kring en vindkraftspark i Västra Kinneskogen har varit en följetong under flera år.

Den stora besvikelsen och frustrationen bland berörda bybor i framför allt Årnäs, Österäng och Lugnås tog fart på allvar sommaren 2014 då Mariestads kommun lämnade sitt yttrande över Vasa Vind AB:s ansökan. Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, bortsett från kommunalrådet Johan Abrahamsson (M), gav tummen upp vid vetoprövningen. I och med det godkände kommunen bolagets planer för tolv vindkraftverk, samtliga med en maxhöjd på 180 meter.

– 2013 hade vi ett samrådsmöte med kommunerna i Mariestad och Götene. Efteråt var vi övertygade om att det inte skulle byggas en vindkraftpark i området. Medan Götene gjorde sin läxa fick Abrahamsson inget gehör i fullmäktige. Vi är jättebesvikna på Mariestads kommun och hoppas fortfarande att ärendet kommer att omprövas, sa Robert Kessikakoff, ordförande i den ideella föreningen Stoppa vindkraftsparken Västra Kinneskogen (förkortat Föreningen StopVäK), till MT i mars 2015.

Under fjolåret manifesterade föreningen mot den planerade etableringen. Bland annat tog man i juni med kommunledningen på en busstur runt den tilltänkta vindkraftsparken.

I slutet av fjolåret lämnade StopVäK, Lugnås hembygdsförening, Aranäs kulturförening, Forshem-Fullösa hembygdsförening och Årnäs samhällsförening in ett gemensamt yttrande till länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation (MPD) där de yrkade på att MPD avslår ansökan i sin helhet, att vindmätningsmasten plockas ner samt att marken återställs med omedelbar verkan. Föreningarna hänvisade också till stora naturvärden och ett rikt fågelliv i området.

Högt skyddsvärde

Nu har nämnda föreningar nått en stor delseger. I ett yttrande till Miljöprövningsdelegationen anser länsstyrelsen att Vasa Vinds ansökan om tillstånd för tolv vindsnurror i Västra Kinneskogen ska avslås.

I yttrandet, som beretts av Therese Byström på miljöskyddsavdelningen och Johan Larsson på naturavdelningen, läggs stor vikt vid det rika fågellivet, bland annat visar inventeringar förekomst av såväl fiskgjuse som havsörn i området. Man noterar vidare att Vänerns östra kant fungerar som ledlinje för flyttfåglar.

”Sammantaget visar inventeringarna, uppgifter från lokala ornitologer och i artportalen samt rapporten om fåglar i Vänern ur ett vindkraftsperspektiv att området har höga ornitologiska skyddsvärden. Länsstyrelsen gör därav bedömningen att ansökan om tillstånd ska avslås”, står det i yttrandet.

– Vasa Vind ska senast 13 mars lämna synpunkter på det som framförts i länsstyrelsens yttrande. Efter det kan det bli aktuellt med en ny remissrunda i ärendet.