11 feb 2016 16:41

11 feb 2016 16:41

Missnöjd med utredning om p-platser

MARIESTAD: Politiker vill se ny lösning vid Novabhallen och Vadsbogymnasiet

Politikerna vill utöka antalet parkeringar vid Novabhallen och Vadsbogymnasiet. Fastighetsavdelningens utredning åker dock i papperskorgen.
– Vi förväntar oss ett större engagemang i frågan, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

I december beordrade kommunstyrelsens arbetsutskott en utredning av parkeringssituationen i anslutning till Novabhallen/Vadsbogymnasiet. Avsikten var att utreda om det är möjligt att anlägga ytterligare 120 parkeringsplatser i närområdet.

I tjänstemannaskrivelsen hänvisas till miljö- och byggnadsnämndens yttrande från 2011, där det anges att Novabhallen är dimensionerad för maximalt 600 personer. Det skulle kräva 200 bilplatser, samt att skolan behöver i storleksordningen 100 platser. I dag finns cirka 180 parkeringsplatser i närområdet.

Fastighetsavdelningen konstaterar att det finns ytor i närområdet som skulle kunna användas för parkeringsplatser. Fastighetschef Bo Theorén framhåller dock att skolorna har ett behov av området för ”frilufts- och idrottsaktiviteter”. Därför anser Theorén att det inte är möjligt att anlägga 120 platser inom skolområdet om skolornas önskemål ska beaktas.

Ett enigt arbetsutskott väljer nu att återremittera ärendet med krav om en grundligare tjänstemannautredning.

– Det finns möjligheter att med relativt små resurser bemöta skolornas, hallarnas och bowlinghallens olika behov. Fastighetsavdelningen har gjort det enkelt för sig och behandlat ärendet med nonchalans. Det accepterar varken oppositionen eller majoriteten, säger Johan Abrahamsson.

Bo Theorén säger att fastighetsavdelningen försökt att besvara uppdraget utifrån den information de har fått från kommunledningen.

I december beordrade kommunstyrelsens arbetsutskott en utredning av parkeringssituationen i anslutning till Novabhallen/Vadsbogymnasiet. Avsikten var att utreda om det är möjligt att anlägga ytterligare 120 parkeringsplatser i närområdet.

I tjänstemannaskrivelsen hänvisas till miljö- och byggnadsnämndens yttrande från 2011, där det anges att Novabhallen är dimensionerad för maximalt 600 personer. Det skulle kräva 200 bilplatser, samt att skolan behöver i storleksordningen 100 platser. I dag finns cirka 180 parkeringsplatser i närområdet.

Fastighetsavdelningen konstaterar att det finns ytor i närområdet som skulle kunna användas för parkeringsplatser. Fastighetschef Bo Theorén framhåller dock att skolorna har ett behov av området för ”frilufts- och idrottsaktiviteter”. Därför anser Theorén att det inte är möjligt att anlägga 120 platser inom skolområdet om skolornas önskemål ska beaktas.

Ett enigt arbetsutskott väljer nu att återremittera ärendet med krav om en grundligare tjänstemannautredning.

– Det finns möjligheter att med relativt små resurser bemöta skolornas, hallarnas och bowlinghallens olika behov. Fastighetsavdelningen har gjort det enkelt för sig och behandlat ärendet med nonchalans. Det accepterar varken oppositionen eller majoriteten, säger Johan Abrahamsson.

Bo Theorén säger att fastighetsavdelningen försökt att besvara uppdraget utifrån den information de har fått från kommunledningen.