11 feb 2016 14:09

11 feb 2016 14:09

Kommunen gick plus sju miljoner kronor

MARIESTAD: Positivt resultat trots att nämnderna backar

Mariestads kommuns resultat för 2015 landar på plus 6,8 miljoner kronor. Detta trots att nämnderna visar ett underskott på nästan åtta miljoner kronor.

Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden visade små överskott i fjol. Socialnämnden backade dock med 5,9 miljoner kronor, medan utbildningsnämnden gick 1,3 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Några av förklaringarna är ett större behov av placeringar och fler ärenden inom individ- och familjeomsorgen än planerat. Fler nyanlända har genererat ökade kostnader inom skolan.

– Det är positivt att vi uppnår ett positivt resultat även efter balanskravsjusteringar. Det innebär att inget underskott finns kvar att återställa 2016 och framåt, säger kommunens tillförordnade ekonomichef och redovisningschef Lars Bergqvist i ett pressmeddelande.

Skatteintäkterna nådde inte upp till budgerad nivå, utan här noteras en negativ avvikelse med 5,2 miljoner kronor. Däremot gav statsbidragen ett överskott på 1,4 miljoner kronor.

Återbetalningen av AFA-pengar kom återigen som en skänk från ovan – plus elva miljoner kronor.

Fortsatt låga räntor gav förmånliga nivåer på nya lån vilket innebar att finansnettot redovisar ett plus på 4,8 miljoner kronor.

Investeringsnivån blev lägre än planerat. 104 miljoner kronor i stället för 148 miljoner kronor. Kommunens lån ökade ändå med 27 miljoner kronor i fjol och soliditeten (andel av tillgångar finansierat med eget kapital) är fortsatt låg. Kommunens långfristiga skulder uppgår nu till 364 miljoner kronor.

– Arbetet med att hålla nere kostnadsökningen måste fortsätta för att klara framtida utmaningar med bland annat stora investeringar, säger Lars Bergqvist.

Det budgeterade resultatet för 2015 var 10,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden visade små överskott i fjol. Socialnämnden backade dock med 5,9 miljoner kronor, medan utbildningsnämnden gick 1,3 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Några av förklaringarna är ett större behov av placeringar och fler ärenden inom individ- och familjeomsorgen än planerat. Fler nyanlända har genererat ökade kostnader inom skolan.

– Det är positivt att vi uppnår ett positivt resultat även efter balanskravsjusteringar. Det innebär att inget underskott finns kvar att återställa 2016 och framåt, säger kommunens tillförordnade ekonomichef och redovisningschef Lars Bergqvist i ett pressmeddelande.

Skatteintäkterna nådde inte upp till budgerad nivå, utan här noteras en negativ avvikelse med 5,2 miljoner kronor. Däremot gav statsbidragen ett överskott på 1,4 miljoner kronor.

Återbetalningen av AFA-pengar kom återigen som en skänk från ovan – plus elva miljoner kronor.

Fortsatt låga räntor gav förmånliga nivåer på nya lån vilket innebar att finansnettot redovisar ett plus på 4,8 miljoner kronor.

Investeringsnivån blev lägre än planerat. 104 miljoner kronor i stället för 148 miljoner kronor. Kommunens lån ökade ändå med 27 miljoner kronor i fjol och soliditeten (andel av tillgångar finansierat med eget kapital) är fortsatt låg. Kommunens långfristiga skulder uppgår nu till 364 miljoner kronor.

– Arbetet med att hålla nere kostnadsökningen måste fortsätta för att klara framtida utmaningar med bland annat stora investeringar, säger Lars Bergqvist.

Det budgeterade resultatet för 2015 var 10,7 miljoner kronor.