11 feb 2016 06:00

11 feb 2016 06:00

Fler brott ska upptäckas

VÄSTRA GÖTALAND: Utbildning i angeläget ämne om barn blir obligatoriskt

Utbildning kring brott mot barn ska bli obligatoriskt på samtliga vårdutbildningar.
– Tyvärr är behovet stort, säger Annika Tännström (M).

Regionrådet Annika Tännström skrev motionen om utbildning av upptäckt och åtgärder vid brott mot barn, som godkändes av regionstyrelsen i tisdags. Nu ska regionen och Sahlgrenska sjukhuset utreda möjligheterna att få in en obligatorisk utbildning i de vårdutbildningar som finns.

Mörkertal

Under 2012 anmäldes 18 300 misshandelsbrott mot barn 0-17 år och 7 665, varav 2 880 våldtäkter, sexuella övergrepp. Oftast görs anmälningarna av personal inom förskolan, skolan, socialtjänsten eller sjukvården. Enligt Socialtjänstlagen finns det en skyldighet att anmäla. Annika Tännström konstaterar att mörkertalen beräknas vara 80 procent.

– Jag var på en konferens om utsatta barn. Då berättade en polis om hur vårdpersonal inte visste hur de ska bete sig om de misstänker att ett barn utsätts för brott. Det kan handla om allt från att inte förstöra bevis till hur det ska anmälas, säger Tännström och tillägger:

– Våra egna organisationer följer ju barnen, redan från mödravården och barnavårdcentralen. Med rätt utbildning kan personalen se risksignaler tidigt och förebygga brott. Det är även viktigt att veta hur man ska bete sig i olika situationer, inte minst då en förälder misstänks vara den som utför brottet.

Politisk enighet

Beslutet om att bifalla motionen togs i politisk enighet av regionstyrelsen. Några verksamheter jobbar redan intensivt med frågan men nu ska det bli mer systematiskt.

Annika Tännström hoppas att även kommunerna kommer att haka på tankarna.

– Jag kan ju bara föreslå att det införs i det som gäller regionen, men i flera kommuner finns det redan planer på något liknande.

Regionrådet Annika Tännström skrev motionen om utbildning av upptäckt och åtgärder vid brott mot barn, som godkändes av regionstyrelsen i tisdags. Nu ska regionen och Sahlgrenska sjukhuset utreda möjligheterna att få in en obligatorisk utbildning i de vårdutbildningar som finns.

Mörkertal

Under 2012 anmäldes 18 300 misshandelsbrott mot barn 0-17 år och 7 665, varav 2 880 våldtäkter, sexuella övergrepp. Oftast görs anmälningarna av personal inom förskolan, skolan, socialtjänsten eller sjukvården. Enligt Socialtjänstlagen finns det en skyldighet att anmäla. Annika Tännström konstaterar att mörkertalen beräknas vara 80 procent.

– Jag var på en konferens om utsatta barn. Då berättade en polis om hur vårdpersonal inte visste hur de ska bete sig om de misstänker att ett barn utsätts för brott. Det kan handla om allt från att inte förstöra bevis till hur det ska anmälas, säger Tännström och tillägger:

– Våra egna organisationer följer ju barnen, redan från mödravården och barnavårdcentralen. Med rätt utbildning kan personalen se risksignaler tidigt och förebygga brott. Det är även viktigt att veta hur man ska bete sig i olika situationer, inte minst då en förälder misstänks vara den som utför brottet.

Politisk enighet

Beslutet om att bifalla motionen togs i politisk enighet av regionstyrelsen. Några verksamheter jobbar redan intensivt med frågan men nu ska det bli mer systematiskt.

Annika Tännström hoppas att även kommunerna kommer att haka på tankarna.

– Jag kan ju bara föreslå att det införs i det som gäller regionen, men i flera kommuner finns det redan planer på något liknande.