10 feb 2016 11:00

10 feb 2016 11:00

Tumördiagnos försenades

IVO

En kvinna, med ärftlighet för cancer, fick i november 2015 svar på en röntgenundersökning som gjordes i oktober.

Den visade att hon hade en stor tumör i ena bröstet. Tumören hade observerats under en undersökning som gjordes i oktober 2014. Då skulle hon ha kallats till utredning, men det blev aldrig gjort. Ärendet är anmält till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Kvinnan skriver att fördröjningen inneburit stor fara för allvarlig sjukdom som kan leda till för tidig död.

Den visade att hon hade en stor tumör i ena bröstet. Tumören hade observerats under en undersökning som gjordes i oktober 2014. Då skulle hon ha kallats till utredning, men det blev aldrig gjort. Ärendet är anmält till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Kvinnan skriver att fördröjningen inneburit stor fara för allvarlig sjukdom som kan leda till för tidig död.