10 feb 2016 10:59

10 feb 2016 10:59

Fler är nöjda med Västtrafik

KOLLEKTIVTRAFIK

58 procent, jämfört med 54 under 2014, av de tillfrågade resenärerna var nöjda med Västtrafik enligt den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern.

Antalet missnöjda var tio procent under 2015. 79 procent uppgav att de var nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa.

I Västtrafiks egen undersökning var 93 procent nöjda med den senaste resan och nöjdheten med bolaget som helhet var 70 procent, enligt ett pressmeddelande från Västtrafik.

Antalet missnöjda var tio procent under 2015. 79 procent uppgav att de var nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa.

I Västtrafiks egen undersökning var 93 procent nöjda med den senaste resan och nöjdheten med bolaget som helhet var 70 procent, enligt ett pressmeddelande från Västtrafik.