09 feb 2016 15:33

09 feb 2016 15:33

Höjda avgifter för parkeringar

VÄSTRA GÖTALAND: Väntat beslut av regionstyrelsen

Förslaget om taxehöjningar av parkeringsavgifterna vid regionens sjukhus klubbades av regionstyrelsen, men en översyn av principerna ska göras inför 2017.

Enligt beslutet kommer månadspriset för en parkeringsplats för anställd vid Skaraborgs sjuhus höjas från 25 till 50 kronor i månaden. I Mariestad, där det tidigare varit gratis, kommer en plats kosta 50 kronor. I Mariestad införs även avgift på besöksparkeringen (två kronor i timman).

Förslaget har orsakat åtskilliga protester från personalen men regionstyrelsen tog beslutet.

– Skatteverket kan lägga förmånsvärde på parkeringarna om vi inte tar en avgift. Dessutom går avgifterna till underhållet av parkeringsplatserna, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

S lämnade in en protokollsanteckning om beslutet att även allmänheten ska kunna hyra parkeringsplatser.

– Det är ont om parkeringsplatser vid sjukhusen, säger Bergström.

Inför 2017 ska regiondirektören se över principerna för beräkning av parkeringsavgifter, samt hanteringen av de platser som regionen hyr separat eller är en del av hyran.

Statsbidrag

Regionstyrelsen fick 231 miljoner i extra statsbidrag för hanteringen av flyktingsituationen. I december avsattes 26 miljoner till bland annat primärvården. Nu avsätts bland annat 150 miljoner till hälso- och sjukvårdsstyrelsen som ska fördela medlen bland utförarna.

– Jag hade önskat mer pengar till folkbildning; många är snabba och har behov av utbildning.

Räcker de 231 miljonerna till behoven?

– Regionkansliet bedömer att de räcker, men det finns ytterligare 38 miljoner att fördela. Mycket beror ju på hur stort trycket blir. Samtidigt kan det finnas jättestora medicinska och psykiska problem som vi ännu inte sett, hos de som kommit.

Överskott

Regionens resultat för 2015 blev ett överskott på 761 miljoner kronor. Hälso- och sjukvården svarade för ett underskott på 226 miljoner, vilket främst beror på akutsjukhusens ansträngda ekonomiska situation.

Återbetalning från AFA-försäkringen på 250 miljoner kronor och ökade intäkterna inom flera områden förbättrade resultatet.

Enligt beslutet kommer månadspriset för en parkeringsplats för anställd vid Skaraborgs sjuhus höjas från 25 till 50 kronor i månaden. I Mariestad, där det tidigare varit gratis, kommer en plats kosta 50 kronor. I Mariestad införs även avgift på besöksparkeringen (två kronor i timman).

Förslaget har orsakat åtskilliga protester från personalen men regionstyrelsen tog beslutet.

– Skatteverket kan lägga förmånsvärde på parkeringarna om vi inte tar en avgift. Dessutom går avgifterna till underhållet av parkeringsplatserna, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

S lämnade in en protokollsanteckning om beslutet att även allmänheten ska kunna hyra parkeringsplatser.

– Det är ont om parkeringsplatser vid sjukhusen, säger Bergström.

Inför 2017 ska regiondirektören se över principerna för beräkning av parkeringsavgifter, samt hanteringen av de platser som regionen hyr separat eller är en del av hyran.

Statsbidrag

Regionstyrelsen fick 231 miljoner i extra statsbidrag för hanteringen av flyktingsituationen. I december avsattes 26 miljoner till bland annat primärvården. Nu avsätts bland annat 150 miljoner till hälso- och sjukvårdsstyrelsen som ska fördela medlen bland utförarna.

– Jag hade önskat mer pengar till folkbildning; många är snabba och har behov av utbildning.

Räcker de 231 miljonerna till behoven?

– Regionkansliet bedömer att de räcker, men det finns ytterligare 38 miljoner att fördela. Mycket beror ju på hur stort trycket blir. Samtidigt kan det finnas jättestora medicinska och psykiska problem som vi ännu inte sett, hos de som kommit.

Överskott

Regionens resultat för 2015 blev ett överskott på 761 miljoner kronor. Hälso- och sjukvården svarade för ett underskott på 226 miljoner, vilket främst beror på akutsjukhusens ansträngda ekonomiska situation.

Återbetalning från AFA-försäkringen på 250 miljoner kronor och ökade intäkterna inom flera områden förbättrade resultatet.