09 feb 2016 12:35

09 feb 2016 12:35

Gymnasieprogrammen som lockar flest elever

MARIESTAD: Niorna har gjort sina val inför hösten

Det verkar finnas gott om framtida byggnadsingenjörer, elektriker, fordonsmekaniker och ekonomer bland Mariestads niondeklassare. Det skvallrar årets gymnasieval om.

Skaraborgs nior har analyserat och våndats. Pejlat läget bland äldre kompisar och syskon, kanske försökt att bilda sig en uppfattning om arbetsmarknaden. Och framför allt funderat kring frågan: Vad vill jag bli när jag blir stor?

Den preliminära antagningsstatistiken till Mariestads två gymnasieskolor (Vadsbogymnasiet och Vänergymnasiet) visar att trycket är hårt på några program; medan andra kämpar för att attrahera eleverna.

Barn- och fritidsprogrammet har till exempel bara sex förstahandssökande till 16 platser. Å andra sidan ser det bättre ut på vård- och omsorgsprogrammet som sånär klarar att fylla de 24 platser som står till förfogande.

Både bygg- och anläggning och el- och energiprogrammen har fler förstahandssökande än det finns platser. Trycket är också relativt hårt på de ekonomiska och estetiska programmen.

Det rikstäckande programmet marinteknik lyckas visserligen något bättre än i fjol – åtta sökande – men fortfarande står hälften av platserna i nuläget tomma.

Intresse för personbil

På Vänergymnasiet kommer ett kvitto på att det finns ett stort intresse för inriktning personbil. Åtta förstahandssökande är precis så många som skolan hade räknat med. Lastbil och mobila maskiner har också ett gott söktryck.

Något tunnare ser det ut på friskolans restaurang- och livsmedelsprogram, med totalt sju sökande till 24 platser.

79 elever från andra kommuner än Mariestad har Vadsbogymnasiet och Vänergymnasiet som förstaval. Flest elever utifrån kommer från Töreboda (33) och Gullspång (24). 50 elever i Mariestad har en skola i Skövde som förstaval.

Den 15 april redovisas preliminärantagningen till gymnasieskolorna. Då öppnar också Skaraborgs kommunalförbund antagningen igen för omval. Eleverna har till den 15 maj på sig att göra sina slutgiltiga val.

Skaraborgs nior har analyserat och våndats. Pejlat läget bland äldre kompisar och syskon, kanske försökt att bilda sig en uppfattning om arbetsmarknaden. Och framför allt funderat kring frågan: Vad vill jag bli när jag blir stor?

Den preliminära antagningsstatistiken till Mariestads två gymnasieskolor (Vadsbogymnasiet och Vänergymnasiet) visar att trycket är hårt på några program; medan andra kämpar för att attrahera eleverna.

Barn- och fritidsprogrammet har till exempel bara sex förstahandssökande till 16 platser. Å andra sidan ser det bättre ut på vård- och omsorgsprogrammet som sånär klarar att fylla de 24 platser som står till förfogande.

Både bygg- och anläggning och el- och energiprogrammen har fler förstahandssökande än det finns platser. Trycket är också relativt hårt på de ekonomiska och estetiska programmen.

Det rikstäckande programmet marinteknik lyckas visserligen något bättre än i fjol – åtta sökande – men fortfarande står hälften av platserna i nuläget tomma.

Intresse för personbil

På Vänergymnasiet kommer ett kvitto på att det finns ett stort intresse för inriktning personbil. Åtta förstahandssökande är precis så många som skolan hade räknat med. Lastbil och mobila maskiner har också ett gott söktryck.

Något tunnare ser det ut på friskolans restaurang- och livsmedelsprogram, med totalt sju sökande till 24 platser.

79 elever från andra kommuner än Mariestad har Vadsbogymnasiet och Vänergymnasiet som förstaval. Flest elever utifrån kommer från Töreboda (33) och Gullspång (24). 50 elever i Mariestad har en skola i Skövde som förstaval.

Den 15 april redovisas preliminärantagningen till gymnasieskolorna. Då öppnar också Skaraborgs kommunalförbund antagningen igen för omval. Eleverna har till den 15 maj på sig att göra sina slutgiltiga val.

Antal förstahandssökande till varje program

Den första siffran intill programmet är antalet förstahandssökande. Siffran i parentes är antal platser på programmet.

Vadsbogymnasiet

Barn- och fritid 6 (16)

Bygg- och anläggning 20 (16)

Ekonomi 27 (30)

El- och energi 23 (16)

Estetiska 14 (16)

Gymnasiesärskola

fastighet, anlägg, bygg 3 (5)

hotell, restaurang och bageri 2 (5)

Industritekniska 10 (16)

Naturvetenskapliga 23 (30)

Marinteknik 8 (16)

Samhällsvetenskapliga 46 (60)

Teknik 19 (24)

Vård- och omsorg 21 (24)

Vänergymnasiet

Fordon- och transport

lastbil och mobila maskiner 7 (8)

personbil 8 (8)

transport 11 (24)

Restaurang- och livsmedel

bageri och konditori 1 (8)

kök och servering 6 (16)

Källa: