09 feb 2016 13:43

09 feb 2016 13:43

Friad från misstanke om vapenbrott

TINGET

En 41-årig Gullspångsbo åtalades för två månader sedan misstänkt för vapenbrott efter att ha haft en pistol och en revolver utan giltigt tillstånd.

Det var under en stor del av 2014 som mannen ägde en Glock och en Smith & Wesson.

I juli 2014 avslog polisen hans ansökan om att inneha vapnen för målskjutning. Detta skedde trots att han är en erfaren skytt och medlem i en pistolskytteklubb.

Mannen lämnade in vapnen på polisstationen i Mariestad efter en uppmaning från en polisman.

Han hade trott att han kunnat ha vapnen hemma under handläggningstiden, även om han visste att han inte fick använda dem.

Åklagaren ville i sin stämningsansökan att de beslagtagna vapnen skulle anses förverkade.

41-åringen gjorde anspråk på att få tillbaka vapnen för att kunna komma in med en ny tillståndsansökan.

På tisdagen kom domen i Skaraborgs tingsrätt. Mannen frias helt från misstanke om vapenbrott och han får tillbaka sina beslagtagna vapen.

 

Det var under en stor del av 2014 som mannen ägde en Glock och en Smith & Wesson.

I juli 2014 avslog polisen hans ansökan om att inneha vapnen för målskjutning. Detta skedde trots att han är en erfaren skytt och medlem i en pistolskytteklubb.

Mannen lämnade in vapnen på polisstationen i Mariestad efter en uppmaning från en polisman.

Han hade trott att han kunnat ha vapnen hemma under handläggningstiden, även om han visste att han inte fick använda dem.

Åklagaren ville i sin stämningsansökan att de beslagtagna vapnen skulle anses förverkade.

41-åringen gjorde anspråk på att få tillbaka vapnen för att kunna komma in med en ny tillståndsansökan.

På tisdagen kom domen i Skaraborgs tingsrätt. Mannen frias helt från misstanke om vapenbrott och han får tillbaka sina beslagtagna vapen.

 

  • C. Lundh