08 feb 2016 15:33

08 feb 2016 15:33

Skatteverket ser inget skäl till förmånsvärde

SKARABORG: Omstridda parkeringsplatser vid Skaraborgs sjukhus

Under tisdagen tar regionstyrelsen beslut om att höja avgiften för personalparkeringarna vid sjukhusen. Många protesterar mot beslutet och Skatteverket ger dem delvis rätt.

För några år sedan infördes avgifter på personalparkeringarna vid de flesta sjukhusen i regionen.

Ett politiskt beslut om att skattepengar inte ska användas till parkeringsplatser samt att de anställda inte ska riskera att bli föremål för förmånsbeskattning var de främsta argumenten

Inför beslutet om en höjning 2016 har många protesterat till regionledningen, bland annat via mejl, protestlistor och debattartiklar.

”Största frågan i år”

Regionens personalpolitik har ifrågasatts. Läkarföreningarna betonade VG-regionen behandlar sin personal illa.

– Efter nedläggandet av fem vårdcentraler är det här den största frågan i år, att döma av reaktionerna, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) och tillägger:

– Skatteverket kräver att vi tar en avgift eller gör det till en beskattningsbar förmån, vilket förorsakar en massa administrativt jobb.

Marknadsvärde

Argumentet om förmånsbeskattning ifrågasätts av Skatteverket.

Enligt reglerna ska en förmån värderas till marknadsvärdet, i det här fallet vad det skulle ha kostat den anställde att själv betala för parkeringen. Det ska alltså finnas avgiftsbelagda parkeringsplatser i närheten om det ska vara aktuellt med förmånsbeskattning för en personalparkering.

– Det finns ingen avgiftsbelagd parkering i närheten av Skas i Skövde. Jag ser ingen anledning, rent skattemässigt, att det skulle kunna bli föremål för förmånsbeskattning, säger Anders Bergsten vid Skatteverkets kontor i Skövde.

Vid Skatteverkets kontor i centrala Skövde finns det parkeringsplatser för personalen, men de platserna är inte föremål för avgifter eller förmånsbeskattning då det finns avgiftsfria platser nära parkeringarna som personalen har tillgång till.

– Det kostar inget att parkera sin bil i närheten. Vi har inte heller någon avgift eller förmånsbeskattning för personalen som jobbar vid kontoret i Mariestad. Där ligger också kontoret ganska centralt men inte heller där finns det avgiftsparkeringar i närheten, säger Anders Bergsten.

Förändringar

Johnny Magnusson vill inte kommentera Skatteverkets regler, men säger att beslutet kommer att tas under tisdagen, men att det kan bli förändringar på sikt.

– Vi ska titta på det till nästa år. Vi ska ta fram självkostnadspriset för parkeringsplatserna och utgå från det. Det är skillnad på tryck på en parkering vid Sahlgrenska i Göteborg, jämfört med Skövde. Det kanske får bli ett självkostnadspris på landsorten och ett marknadspris i de större städerna.

För några år sedan infördes avgifter på personalparkeringarna vid de flesta sjukhusen i regionen.

Ett politiskt beslut om att skattepengar inte ska användas till parkeringsplatser samt att de anställda inte ska riskera att bli föremål för förmånsbeskattning var de främsta argumenten

Inför beslutet om en höjning 2016 har många protesterat till regionledningen, bland annat via mejl, protestlistor och debattartiklar.

”Största frågan i år”

Regionens personalpolitik har ifrågasatts. Läkarföreningarna betonade VG-regionen behandlar sin personal illa.

– Efter nedläggandet av fem vårdcentraler är det här den största frågan i år, att döma av reaktionerna, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) och tillägger:

– Skatteverket kräver att vi tar en avgift eller gör det till en beskattningsbar förmån, vilket förorsakar en massa administrativt jobb.

Marknadsvärde

Argumentet om förmånsbeskattning ifrågasätts av Skatteverket.

Enligt reglerna ska en förmån värderas till marknadsvärdet, i det här fallet vad det skulle ha kostat den anställde att själv betala för parkeringen. Det ska alltså finnas avgiftsbelagda parkeringsplatser i närheten om det ska vara aktuellt med förmånsbeskattning för en personalparkering.

– Det finns ingen avgiftsbelagd parkering i närheten av Skas i Skövde. Jag ser ingen anledning, rent skattemässigt, att det skulle kunna bli föremål för förmånsbeskattning, säger Anders Bergsten vid Skatteverkets kontor i Skövde.

Vid Skatteverkets kontor i centrala Skövde finns det parkeringsplatser för personalen, men de platserna är inte föremål för avgifter eller förmånsbeskattning då det finns avgiftsfria platser nära parkeringarna som personalen har tillgång till.

– Det kostar inget att parkera sin bil i närheten. Vi har inte heller någon avgift eller förmånsbeskattning för personalen som jobbar vid kontoret i Mariestad. Där ligger också kontoret ganska centralt men inte heller där finns det avgiftsparkeringar i närheten, säger Anders Bergsten.

Förändringar

Johnny Magnusson vill inte kommentera Skatteverkets regler, men säger att beslutet kommer att tas under tisdagen, men att det kan bli förändringar på sikt.

– Vi ska titta på det till nästa år. Vi ska ta fram självkostnadspriset för parkeringsplatserna och utgå från det. Det är skillnad på tryck på en parkering vid Sahlgrenska i Göteborg, jämfört med Skövde. Det kanske får bli ett självkostnadspris på landsorten och ett marknadspris i de större städerna.