08 feb 2016 11:14

08 feb 2016 11:14

41-åring tar hjälp av facket i lönestrid

MARIESTAD

En 41-årig Mariestadsbo har via sitt ombud, en förbundsjurist på Kommunal, stämt ett Mariestadsföretag på närmare 60 000 kronor.

Av handlingarna från Skaraborgs tingsrätt framgår att det handlar om utebliven lön och semesterersättning samt skadestånd för brott mot semesterlagen och kvittningslagen.

Anställningen ska enligt stämningen ha varit mellan den 1 maj och den 30 juni förra året.

Företaget har hävdat att man kvittat 41-åringens lönefordran mot ett privat lån – något som 41-åringen förnekar har skett.

Av handlingarna från Skaraborgs tingsrätt framgår att det handlar om utebliven lön och semesterersättning samt skadestånd för brott mot semesterlagen och kvittningslagen.

Anställningen ska enligt stämningen ha varit mellan den 1 maj och den 30 juni förra året.

Företaget har hävdat att man kvittat 41-åringens lönefordran mot ett privat lån – något som 41-åringen förnekar har skett.