05 feb 2016 13:48

05 feb 2016 13:48

"Heltidför alla"

REGIONEN

Vänsterpartiet vill att samtliga regionanställda med månadslön ska ha rätt till en heltidsanställning samt att möjligheterna till att själv välja deltid ska vara generösa.

I motionen till regionfullmäktige skriver partiet att det kommer signaler om att fler medarbetare hamnar i en ofrivillig deltid, trots att regionen har som policy att heltid är en norm.

I motionen till regionfullmäktige skriver partiet att det kommer signaler om att fler medarbetare hamnar i en ofrivillig deltid, trots att regionen har som policy att heltid är en norm.