05 feb 2016 13:50

05 feb 2016 13:50

Förlängd väntetid

TANDVÅRD

Den maximala tiden mellan två tandvårdsunderskötningar, för barn och unga med låg risk att utveckla sjukdom, förlängs från 18 till 24 månader.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tog beslut om att förlänga tiden vid sitt senaste möte.

Beslutet gäller under 2016 och beror på de stora flyktingströmmarna som gör att många kliniker har svårt att ta emot och kalla alla i patientgruppen inom det tidigare bestämda intervallet på 18 månader.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tog beslut om att förlänga tiden vid sitt senaste möte.

Beslutet gäller under 2016 och beror på de stora flyktingströmmarna som gör att många kliniker har svårt att ta emot och kalla alla i patientgruppen inom det tidigare bestämda intervallet på 18 månader.