04 feb 2016 10:00

04 feb 2016 10:00

Mariestadsföretag stämt i tingsrätten

TING

Ett Mariestadsföretag har blivit stämt på 36 800 kronor, plus ränta, i Skaraborgs tingsrätt. En firma med bas i Stockholmstrakten har köpt sex par skidor av företaget som ska ha varit av undermålig kvalitet.

Kärande anser att Mariestadsföretaget är skyldigt att återbetala köpeskillingen, samt ersättningen för transportkostnaderna från utlandet till Sverige.

Deras kunder ska ha reagerat negativt på de felaktiga skidorna och hävt köpen. Detta har skapat mycket dåligt PR för affärsrörelsen.

Stämningsansökan lämnades in till tingsrätten under onsdagen.

 

Kärande anser att Mariestadsföretaget är skyldigt att återbetala köpeskillingen, samt ersättningen för transportkostnaderna från utlandet till Sverige.

Deras kunder ska ha reagerat negativt på de felaktiga skidorna och hävt köpen. Detta har skapat mycket dåligt PR för affärsrörelsen.

Stämningsansökan lämnades in till tingsrätten under onsdagen.