04 feb 2016 16:43

04 feb 2016 16:43

60 miljoner kronor till landsbygden

MARIESTAD: Tio kommuner i Skaraborg gör gemensam sak

Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög. Så lyder ett av tre insatsområden när Leader nordvästra Skaraborg drar i gång projektet som har blivit beviljat 58,5 miljoner kronor.
– Med det kommer också ett stort ansvar, säger ordföranden och Mariestadspolitikern Rune Skogsberg (C).

Jordbruksverket har sagt ja till Leader nordvästra Skaraborgs (LNS) strategi för lokal utveckling som en del av EU:s landsbygdsprogram. LNS består av kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara.

Drar sitt strå

Mariestads kommun medfinansierar projektet med totalt 3,7 miljoner kronor över sju år.

– Projektet är efterfrågat, inte minst då det har blivit försenat med ett par år. Vi har anställt två personer och är i färd med att sätta upp ett kontor i Skara. Förhoppningen är att vi ska kunna börja hantera ansökningar i slutet av mars, säger Rune Skogsberg.

Inget annat leaderområde i Sverige har tilldelats en större budget än LNS för perioden 2014-2020. Förutsättningarna är med andra ord goda för att förverkliga målen om att skapa nya arbetstillfällen och öka livskvaliteten på landsbygden i Skaraborg.

– Leader är unikt på så sätt att det är den enda verksamhet som får fatta beslut om fördelning av statliga medel utan att vara en myndighet. Men jag är inte orolig, vi har en jättebra strategi, säger Skogsberg.

Förutom kreativitet och innovationskraft fokuserar LNS på ”fler utvecklande besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet”, samt ”naturresurser är en utgångspunkt för produktion och konsumtion som sker utifrån lokal ledd utveckling”.

Stort intresse

Budgeten är fördelar i tre fonder: Landsbygdsfonden, regionala utvecklingsfonden och socialfonden. I stort sett alla typer av föreningar, företag, kommuner, organisationer och aktörer inom turism och kultur kan ansöka om bidrag från Leader nordvästra Skaraborg.

Organisationen består av representanter ifrån offentlig, privat och ideell sektor.

– Det ringer redan folk och frågar när de kan skicka in sina ansökningar. Därför är det väldigt roligt att vi äntligen har kommit i gång, säger Rune Skogsberg.

Jordbruksverket har sagt ja till Leader nordvästra Skaraborgs (LNS) strategi för lokal utveckling som en del av EU:s landsbygdsprogram. LNS består av kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara.

Drar sitt strå

Mariestads kommun medfinansierar projektet med totalt 3,7 miljoner kronor över sju år.

– Projektet är efterfrågat, inte minst då det har blivit försenat med ett par år. Vi har anställt två personer och är i färd med att sätta upp ett kontor i Skara. Förhoppningen är att vi ska kunna börja hantera ansökningar i slutet av mars, säger Rune Skogsberg.

Inget annat leaderområde i Sverige har tilldelats en större budget än LNS för perioden 2014-2020. Förutsättningarna är med andra ord goda för att förverkliga målen om att skapa nya arbetstillfällen och öka livskvaliteten på landsbygden i Skaraborg.

– Leader är unikt på så sätt att det är den enda verksamhet som får fatta beslut om fördelning av statliga medel utan att vara en myndighet. Men jag är inte orolig, vi har en jättebra strategi, säger Skogsberg.

Förutom kreativitet och innovationskraft fokuserar LNS på ”fler utvecklande besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet”, samt ”naturresurser är en utgångspunkt för produktion och konsumtion som sker utifrån lokal ledd utveckling”.

Stort intresse

Budgeten är fördelar i tre fonder: Landsbygdsfonden, regionala utvecklingsfonden och socialfonden. I stort sett alla typer av föreningar, företag, kommuner, organisationer och aktörer inom turism och kultur kan ansöka om bidrag från Leader nordvästra Skaraborg.

Organisationen består av representanter ifrån offentlig, privat och ideell sektor.

– Det ringer redan folk och frågar när de kan skicka in sina ansökningar. Därför är det väldigt roligt att vi äntligen har kommit i gång, säger Rune Skogsberg.