03 feb 2016 21:46

03 feb 2016 21:46

Möttes för att diskutera formerna för en kulturallians

MARIESTAD: Ideell förening ska sätta kulturfrågor i fokus

Kulturlivet i Mariestads kommun går i väntans tider.
Den 13 april beräknas kulturalliansen se dagens ljus.

Ewa Nylander (Allékonsten), Peter Selmosson (Finska föreningen), Gert Winberg (Panncentralen), Jan-Olof Berglund (Odensåkers hembygdsförening) och Torbjörn Forsell (Unica revyn) ingår i interrimsstyrelsen för den ideella förening, som i form av en kulturallians, ska sätta kulturfrågor i fokus. De senaste veckorna har nämnda kvartett formulerat uppdrag samt tagit fram stadgar för föreningen.

Under onsdagskvällen var det dags för avstämning. Tillsammans med kulturchef Maria Henriksson och politikerna Johan Abrahamsson (M), Marianne Kjellquist (S) och Ida Ekeroth (S) gick man igenom föreslagna stadgar och strukturerade vilka roller respektive parter ska ha.

– För kommunens del är det viktigt att vi får en remissinstans för kulturfrågor. I kommunen finns ett stort antal föreningar som gör mycket bra, men det är långt ifrån alla som känner till vad som finns. Därför finns ett stort behov av en gemensam aktivitetsplattform, anser Johan Abrahamsson.

– Styrkan med en allians är att små föreningar kan få råd och vägledning att komma in och synas i den stora gemenskapen, inflikar Marianne Kjellquist.

Peter Selmosson framhöll att en allians bidrar till en större plattform för kulturföreningarna.

– Med det får vi också en närmare och tätare dialog med kommunen.

Alla var rörande överens om att det är föreningarna som ska bidra med innehåll. Kommunen ska bistå med marknadsföring av evenemang samt förmedla kontakt med handeln och näringslivet.

– Jag tror inte vi ska spänna bågen för hårt på en gång. Första året ska vi genomföra fyra–fem evenemang – och göra det bra, säger Abrahamsson.

– Instämmer. Bättre att börja på en lagom nivå och sedan bygga vidare därifrån, påpekar Torbjörn Forsell.

En fråga som ägnades några minuter var frågan hur alliansen ska locka ungdomar.

– Jag tror faktiskt många unga kan tänka sig att ingå i styrelsen; förutsatt att de får frågan vill säga, säger Ida Ekroth.

– Och då är det viktigt att alla får ansvar; man ska inte bara sitta med som ”utfyllnad”, poängterar Forsell.

Onsdag 9 mars hålls ett stormöte i stadshuset där det ges tillfälle att ge synpunkter inför bildandet av kulturalliansen. Nedkomsten, det vill säga bildandet av den ideella föreningen, är planerad till tisdag 13 april.

Ewa Nylander (Allékonsten), Peter Selmosson (Finska föreningen), Gert Winberg (Panncentralen), Jan-Olof Berglund (Odensåkers hembygdsförening) och Torbjörn Forsell (Unica revyn) ingår i interrimsstyrelsen för den ideella förening, som i form av en kulturallians, ska sätta kulturfrågor i fokus. De senaste veckorna har nämnda kvartett formulerat uppdrag samt tagit fram stadgar för föreningen.

Under onsdagskvällen var det dags för avstämning. Tillsammans med kulturchef Maria Henriksson och politikerna Johan Abrahamsson (M), Marianne Kjellquist (S) och Ida Ekeroth (S) gick man igenom föreslagna stadgar och strukturerade vilka roller respektive parter ska ha.

– För kommunens del är det viktigt att vi får en remissinstans för kulturfrågor. I kommunen finns ett stort antal föreningar som gör mycket bra, men det är långt ifrån alla som känner till vad som finns. Därför finns ett stort behov av en gemensam aktivitetsplattform, anser Johan Abrahamsson.

– Styrkan med en allians är att små föreningar kan få råd och vägledning att komma in och synas i den stora gemenskapen, inflikar Marianne Kjellquist.

Peter Selmosson framhöll att en allians bidrar till en större plattform för kulturföreningarna.

– Med det får vi också en närmare och tätare dialog med kommunen.

Alla var rörande överens om att det är föreningarna som ska bidra med innehåll. Kommunen ska bistå med marknadsföring av evenemang samt förmedla kontakt med handeln och näringslivet.

– Jag tror inte vi ska spänna bågen för hårt på en gång. Första året ska vi genomföra fyra–fem evenemang – och göra det bra, säger Abrahamsson.

– Instämmer. Bättre att börja på en lagom nivå och sedan bygga vidare därifrån, påpekar Torbjörn Forsell.

En fråga som ägnades några minuter var frågan hur alliansen ska locka ungdomar.

– Jag tror faktiskt många unga kan tänka sig att ingå i styrelsen; förutsatt att de får frågan vill säga, säger Ida Ekroth.

– Och då är det viktigt att alla får ansvar; man ska inte bara sitta med som ”utfyllnad”, poängterar Forsell.

Onsdag 9 mars hålls ett stormöte i stadshuset där det ges tillfälle att ge synpunkter inför bildandet av kulturalliansen. Nedkomsten, det vill säga bildandet av den ideella föreningen, är planerad till tisdag 13 april.