03 feb 2016 06:00

03 feb 2016 06:00

Kontorslokaler fortfarande till salu

MARIESTAD: Vad händer på Hamngatan?

Transportstyrelsen har flyttat och huset står tomt. Hur ser framtiden ut för huset på Hamngatan?

Mariestads Torg AB vill sälja sina fem centrala butiks- och kontorsfastigheter i Mariestad till ett pris av 95 miljoner kronor. Det kunde Mariestads-Tidningen berätta i april 2015. I dag är beståndet fortfarande osålt.

Lars Andersson, vd på Mariestad Torg AB, meddelar att inget nytt har hänt i frågan och att hela bolaget fortfarande är till salu. Det begärda priset på 95 miljoner är oförändrat.

Lejonet 9 på Hamngatan rustades upp 2009 när den nyblivna myndigheten Transportstyrelsen valde att förlägga sin verksamhet dit och tecknade ett sexårigt hyreskontrakt. Nu har Transportstyrelsen flyttat vidare till Regionens hus och byggnaden står tom.

– Det pågår förhandlingar med tre olika parter om att hyra delar av fastigheten, men jag vill inte säga så mycket mer om det, säger Lars Andersson, vd på Mariestads Torg AB.

Att huset är till salu är inget som hindrar företaget att försöka hitta nya hyresgäster.

– Det ena utesluter inte det andra. Att förädla och utveckla är ett arbete som pågår hela tiden.

Det är bostadsbrist i Mariestad och huset har ett bra läge. Finns det några planer på att bygga om till bostäder?

– Det är absolut en plan. Men det är tidskrävande och komplicerat, och innebär stora omställningskostnader. Att bygga om de kvadratmeter som skulle kunna bli lägenheter, skulle kosta runt 35 miljoner kronor. För att få avkastning på den kostnaden skulle det bli jättedyra hyror på lägenheterna, säger Lars Andersson.

Mariestads Torg AB vill sälja sina fem centrala butiks- och kontorsfastigheter i Mariestad till ett pris av 95 miljoner kronor. Det kunde Mariestads-Tidningen berätta i april 2015. I dag är beståndet fortfarande osålt.

Lars Andersson, vd på Mariestad Torg AB, meddelar att inget nytt har hänt i frågan och att hela bolaget fortfarande är till salu. Det begärda priset på 95 miljoner är oförändrat.

Lejonet 9 på Hamngatan rustades upp 2009 när den nyblivna myndigheten Transportstyrelsen valde att förlägga sin verksamhet dit och tecknade ett sexårigt hyreskontrakt. Nu har Transportstyrelsen flyttat vidare till Regionens hus och byggnaden står tom.

– Det pågår förhandlingar med tre olika parter om att hyra delar av fastigheten, men jag vill inte säga så mycket mer om det, säger Lars Andersson, vd på Mariestads Torg AB.

Att huset är till salu är inget som hindrar företaget att försöka hitta nya hyresgäster.

– Det ena utesluter inte det andra. Att förädla och utveckla är ett arbete som pågår hela tiden.

Det är bostadsbrist i Mariestad och huset har ett bra läge. Finns det några planer på att bygga om till bostäder?

– Det är absolut en plan. Men det är tidskrävande och komplicerat, och innebär stora omställningskostnader. Att bygga om de kvadratmeter som skulle kunna bli lägenheter, skulle kosta runt 35 miljoner kronor. För att få avkastning på den kostnaden skulle det bli jättedyra hyror på lägenheterna, säger Lars Andersson.

  • Helena Larsson