03 feb 2016 10:34

03 feb 2016 10:34

Jätteprojekt kan ge ringar på vattnet

MARIESTAD: Mariestadsföretag involverade i vågkraftverk

Om några veckor ska vågkraftverket sjösättas utanför Norges västkust.

Bland aktörerna i jätteprojektet finns två Mariestadsföretag.

Det Göteborgsbaserade bolaget Waves4Power har i flera år jobbat med att utveckla ett system där energin i havsvågor omvandlas till el. Ett vågat projekt som nu resulterat i en gigantisk boj med ett långt rör under.

– Den fungerar i princip som en cykelpump. När bojen svänger skapas ett tryck som genererar energi, förklarade Ulf Lindelöf, vd för Waves4Power, i Hallands Nyheter då bojen i september förra året började byggas på ett varv i Falkenberg.

En mängd företag har varit involverade och bidragit med komponenter i tillverkningen av bojen; däribland Mariestads Elautomatik AB och UW Elast AB.

– Vi har hållit på drygt 1,5 år och byggt styrsystemet och tagit vågkraftverket i drift. UW Elast bidrar med så kallade böjstyvare som skyddar kablarnas infästningar under havsytan, berättar Stefan Söderberg, vd på Mea.

I förra veckan bogserades vågkraftverket och kompletterande utrustning på en pråm från Falkenberg till Göteborg. Där ligger den nu på Eriksberg för allmän beskådan, intressenter och media fram till nästa vecka då den lastas på fraktfartyget Olympica för vidare transport till ön Runde, på den norska västkusten.

– Det är en rejäl pjäs. Bojen är 42 meter lång och väger 82 ton. Bara målarfärgen väger drygt 4,5 ton, berättar Söderberg.

Vid ön Runde ska bojen, som bara syns några meter ovan vattenytan, fästas på cirka 70 meters djup med elastiska förankringar i betongankare. Via en så kallad kopplingshub skickas strömmen från bojen in till land.

– Det här blir den första bojen i Nordsjön. Den sätts i drift direkt, men de kommande åren ska den testas, utvärderas och optimeras så att den genererar så mycket effekt som möjligt.

Stefan Söderberg ser med spänning fram mot driftssättningen.

– Nu är det upp till bevis. Vi jobbar med ett projekt om tio bojar på ett annat ställe också; går allt i lås ser vi stora möjligheter framöver.

Det Göteborgsbaserade bolaget Waves4Power har i flera år jobbat med att utveckla ett system där energin i havsvågor omvandlas till el. Ett vågat projekt som nu resulterat i en gigantisk boj med ett långt rör under.

– Den fungerar i princip som en cykelpump. När bojen svänger skapas ett tryck som genererar energi, förklarade Ulf Lindelöf, vd för Waves4Power, i Hallands Nyheter då bojen i september förra året började byggas på ett varv i Falkenberg.

En mängd företag har varit involverade och bidragit med komponenter i tillverkningen av bojen; däribland Mariestads Elautomatik AB och UW Elast AB.

– Vi har hållit på drygt 1,5 år och byggt styrsystemet och tagit vågkraftverket i drift. UW Elast bidrar med så kallade böjstyvare som skyddar kablarnas infästningar under havsytan, berättar Stefan Söderberg, vd på Mea.

I förra veckan bogserades vågkraftverket och kompletterande utrustning på en pråm från Falkenberg till Göteborg. Där ligger den nu på Eriksberg för allmän beskådan, intressenter och media fram till nästa vecka då den lastas på fraktfartyget Olympica för vidare transport till ön Runde, på den norska västkusten.

– Det är en rejäl pjäs. Bojen är 42 meter lång och väger 82 ton. Bara målarfärgen väger drygt 4,5 ton, berättar Söderberg.

Vid ön Runde ska bojen, som bara syns några meter ovan vattenytan, fästas på cirka 70 meters djup med elastiska förankringar i betongankare. Via en så kallad kopplingshub skickas strömmen från bojen in till land.

– Det här blir den första bojen i Nordsjön. Den sätts i drift direkt, men de kommande åren ska den testas, utvärderas och optimeras så att den genererar så mycket effekt som möjligt.

Stefan Söderberg ser med spänning fram mot driftssättningen.

– Nu är det upp till bevis. Vi jobbar med ett projekt om tio bojar på ett annat ställe också; går allt i lås ser vi stora möjligheter framöver.