02 feb 2016 09:57

02 feb 2016 14:49

Krångel med Rakel

MARIESTAD

Efter en uppdatering natten till tisdagen fungerade inte kommunikationssystemet Rakel som används av räddningstjänst, polis och ambulans.

Rakel, som är ett system för kommunikation mellan personer som jobbar med samhällsviktiga verksamheter, har täckning i hela Sverige.

Polisen i Skaraborg gick under tisdagsförmiddagen över till sina reservrutiner.

Strax före klockan 15 fungerade systemet som det skulle igen.

Rakel, som är ett system för kommunikation mellan personer som jobbar med samhällsviktiga verksamheter, har täckning i hela Sverige.

Polisen i Skaraborg gick under tisdagsförmiddagen över till sina reservrutiner.

Strax före klockan 15 fungerade systemet som det skulle igen.