02 feb 2016 17:41

03 feb 2016 11:13

Kommunen köper stationshuset

MARIESTAD: Så mycket kostar byggnaden från 1874

Mariestads kommun köper stationshuset för 4,7 miljoner kronor. Kommunledningen är fast besluten om att tvätta bort platsens skamfilade rykte.
– Det är en god affär, säger Lars Arvidsson.

Följetongen kring det anrika stationshuset från 1909 i centrala Mariestad är på väg att få ett nytt kapitel. Men denna gång handlar det inte om skandalrubriker – utan om ett ägarbyte.

Det har varit snabba bud sedan kommunen träffade fastighetsägaren Augin Ataseven förra fredagen för att diskutera den senaste tidens vandalisering. Ataseven, som 2009 köpte fastigheten Gamla staden 3:2 av Jernhusen för 2,6 miljoner kronor, har under åren lagt ut krokar om att hans bolag BoTellus kan vara intresserat av att sälja.

– Men det har fallit på priset. I början av 2010-talet fick vi till exempel ett erbjudande om att köpa för cirka åtta miljoner kronor, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

Taxeringsvärdet för Gamla staden 3:2 uppgick 2014 till 3 145 000 kronor.

Historia

Statligt ägda Jernhusen bildades vid årsskiftet 2000/2001 och i samband med bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar förvärvade man fastigheter till ett värde av drygt sex miljarder kronor. Nya ägardirektiv gjorde att Jernhusen avyttrade ett stort antal fastigheter under den andra halvan av 2000-talet.

Anledningen till att Mariestads kommun inte slog till 2009 ska ha berott på att frågan inte var högt prioriterad på dagordningen och att Ataseven och BoTellus var först på bollen.

Efter fredagens krismöte fortsatte kontakten mellan kommunledningen och det Södertäljebaserade bolaget BoTellus. I måndags fick Lars Arvidsson avstå det första spadtaget för de två nya F-6-skolorna för att sätta sig i bilen i riktning mot Södertälje.

– Vi har haft konstruktiva och positiva förhandlingar där båda parter har kommit fram till en gynnsam uppgörelse. Nu återstår bara formalia, säger kommunchef Lars Arvidsson.

MT har sökt Ataseven.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar på onsdagen beslut om kommunen ska slutföra köpet eller inte. Men det lär som sagt mest bli formalia då majoriteten är ombord. Även oppositionsrådet Marianne Kjellquist är positiv till affären.

– I stället för att vara bekymrade över vad vi inte kan göra har vi nu större möjligheter att agera. Det här tycker jag är den bästa lösningen, säger Kjellquist.

I dag finns ett antal hyresgäster i stationshuset. Det handlar om Pressbyrån, privata hyresgäster och ett antal andra aktörer som Västtrafik och Banverket.

Ska lyfta miljön

De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 850 000 kronor.

– Fastigheten är självförsörjande och kommer inte att belasta skattekollektivet, försäkrar Johan Abrahamsson.

– Vi ser också stor potential för att reducera kostnaderna. Till exempel ska vi dra in fjärrvärme i stället för olja. Överskottet de första åren kommer att gå till riktat fastighetsunderhåll, säger Lars Arvidsson.

Om det är en god affär eller inte är upp till var och en att bedöma. Förvärvet av tågstationen, vars yttre fasad är kulturskyddad, handlar mer än något annat om att återigen få en knutpunkt som stärker Mariestads varumärke – och inte skrämmer bort folk.

– Syftet med köpet är att skapa en attraktiv miljö för resenärer, besökare och de som jobbar vid Resecentrum. Det är också en central plats för att utveckla kollektivtrafiken, säger Johan Abrahamsson.

– Tågstationen är en av de mest strategiska byggnaderna i Mariestad. Den är ett nav i staden, säger Lars Arvidsson.

Genom övertagandet får kommunen snabbare beslutsvägar när det inträffar saker som skadegörelse. Förebyggande åtgärder är inbrottslarm och okrossbara fönster.

– KRIS har redan gjort en jätteinsats för den äldre gruppen, nu har vi tyvärr fått en ny svans med unga personer som stökar till det. Därför har vi anställt en drogförebyggande fältassistent som ska möta ungdomarna, säger Abrahamsson.

Följetongen kring det anrika stationshuset från 1909 i centrala Mariestad är på väg att få ett nytt kapitel. Men denna gång handlar det inte om skandalrubriker – utan om ett ägarbyte.

Det har varit snabba bud sedan kommunen träffade fastighetsägaren Augin Ataseven förra fredagen för att diskutera den senaste tidens vandalisering. Ataseven, som 2009 köpte fastigheten Gamla staden 3:2 av Jernhusen för 2,6 miljoner kronor, har under åren lagt ut krokar om att hans bolag BoTellus kan vara intresserat av att sälja.

– Men det har fallit på priset. I början av 2010-talet fick vi till exempel ett erbjudande om att köpa för cirka åtta miljoner kronor, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

Taxeringsvärdet för Gamla staden 3:2 uppgick 2014 till 3 145 000 kronor.

Historia

Statligt ägda Jernhusen bildades vid årsskiftet 2000/2001 och i samband med bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar förvärvade man fastigheter till ett värde av drygt sex miljarder kronor. Nya ägardirektiv gjorde att Jernhusen avyttrade ett stort antal fastigheter under den andra halvan av 2000-talet.

Anledningen till att Mariestads kommun inte slog till 2009 ska ha berott på att frågan inte var högt prioriterad på dagordningen och att Ataseven och BoTellus var först på bollen.

Efter fredagens krismöte fortsatte kontakten mellan kommunledningen och det Södertäljebaserade bolaget BoTellus. I måndags fick Lars Arvidsson avstå det första spadtaget för de två nya F-6-skolorna för att sätta sig i bilen i riktning mot Södertälje.

– Vi har haft konstruktiva och positiva förhandlingar där båda parter har kommit fram till en gynnsam uppgörelse. Nu återstår bara formalia, säger kommunchef Lars Arvidsson.

MT har sökt Ataseven.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar på onsdagen beslut om kommunen ska slutföra köpet eller inte. Men det lär som sagt mest bli formalia då majoriteten är ombord. Även oppositionsrådet Marianne Kjellquist är positiv till affären.

– I stället för att vara bekymrade över vad vi inte kan göra har vi nu större möjligheter att agera. Det här tycker jag är den bästa lösningen, säger Kjellquist.

I dag finns ett antal hyresgäster i stationshuset. Det handlar om Pressbyrån, privata hyresgäster och ett antal andra aktörer som Västtrafik och Banverket.

Ska lyfta miljön

De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 850 000 kronor.

– Fastigheten är självförsörjande och kommer inte att belasta skattekollektivet, försäkrar Johan Abrahamsson.

– Vi ser också stor potential för att reducera kostnaderna. Till exempel ska vi dra in fjärrvärme i stället för olja. Överskottet de första åren kommer att gå till riktat fastighetsunderhåll, säger Lars Arvidsson.

Om det är en god affär eller inte är upp till var och en att bedöma. Förvärvet av tågstationen, vars yttre fasad är kulturskyddad, handlar mer än något annat om att återigen få en knutpunkt som stärker Mariestads varumärke – och inte skrämmer bort folk.

– Syftet med köpet är att skapa en attraktiv miljö för resenärer, besökare och de som jobbar vid Resecentrum. Det är också en central plats för att utveckla kollektivtrafiken, säger Johan Abrahamsson.

– Tågstationen är en av de mest strategiska byggnaderna i Mariestad. Den är ett nav i staden, säger Lars Arvidsson.

Genom övertagandet får kommunen snabbare beslutsvägar när det inträffar saker som skadegörelse. Förebyggande åtgärder är inbrottslarm och okrossbara fönster.

– KRIS har redan gjort en jätteinsats för den äldre gruppen, nu har vi tyvärr fått en ny svans med unga personer som stökar till det. Därför har vi anställt en drogförebyggande fältassistent som ska möta ungdomarna, säger Abrahamsson.