01 feb 2016 11:23

01 feb 2016 11:24

Vad tycker du om tingsrättsdomen?

Torbjörn Forsell, NTF Skaraborg, som är bedrövad över domen där en mamma frikänts efter att sonen kört över 180 km/timmen när hon var handledare vid en övningskörning 2014.

– Jag såg att domen skulle överklagas. Det är ju enligt min åsikt helt fel att en tingsrätt överhuvud taget kan komma till denna slutsats. Det är ju faktiskt två brott som begåtts. En kraftig överträdelse av hastigheten, samt att prata i mobiltelefon under körning.

– De utsätter ju inte bara sig själva för stor fara, utan sätter ju andras liv på spel också.

Vad kan det få för följder om en sådan dom vinner laga kraft?

– Ja, det kan få betydelse för framtida överträdelser i samband med övningskörning. En handledare kan då säga att man har sagt till eleven att inte köra för fort. Det kommer då att hålla i en rättegång.

– Jag funderar även över hur det blir med våra parkeringsskador som uppstår vid en övningskörning.

– Om handledaren även i dessa fall kommer undan med att bara kunna hänvisa till att man sagt till att inte köra på en annan bil. Vilka kostnader det kommer att bli för våra försäkringsbolag och i förlängningen oss försäkringstagare med höjda premier?

Vad vore en rättvis dom?

– Mamman skall bli dömd till hastighetsöverträdelsen, samt oaktsamhet under övningskörning med anledning att hon talade i mobiltelefonen.

Enligt MT:s kontroll var mammans körkort återkallat sex månader, men det fick hon tillbaka den 12 augusti 2014. Sonen fick sitt körkortstillstånd återkallat under sex månader, men sedan den 9 mars 2015 har han ett B-körkort.

Torbjörn Forsell fortsätter:

– Jag följer det här rättsfallet med stort intresse. Vi får se vad det slutar.

– Jag såg att domen skulle överklagas. Det är ju enligt min åsikt helt fel att en tingsrätt överhuvud taget kan komma till denna slutsats. Det är ju faktiskt två brott som begåtts. En kraftig överträdelse av hastigheten, samt att prata i mobiltelefon under körning.

– De utsätter ju inte bara sig själva för stor fara, utan sätter ju andras liv på spel också.

Vad kan det få för följder om en sådan dom vinner laga kraft?

– Ja, det kan få betydelse för framtida överträdelser i samband med övningskörning. En handledare kan då säga att man har sagt till eleven att inte köra för fort. Det kommer då att hålla i en rättegång.

– Jag funderar även över hur det blir med våra parkeringsskador som uppstår vid en övningskörning.

– Om handledaren även i dessa fall kommer undan med att bara kunna hänvisa till att man sagt till att inte köra på en annan bil. Vilka kostnader det kommer att bli för våra försäkringsbolag och i förlängningen oss försäkringstagare med höjda premier?

Vad vore en rättvis dom?

– Mamman skall bli dömd till hastighetsöverträdelsen, samt oaktsamhet under övningskörning med anledning att hon talade i mobiltelefonen.

Enligt MT:s kontroll var mammans körkort återkallat sex månader, men det fick hon tillbaka den 12 augusti 2014. Sonen fick sitt körkortstillstånd återkallat under sex månader, men sedan den 9 mars 2015 har han ett B-körkort.

Torbjörn Forsell fortsätter:

– Jag följer det här rättsfallet med stort intresse. Vi får se vad det slutar.