29 jan 2016 15:05

29 jan 2016 15:08

Strömavbrott i Lyrestad

LYRESTAD

Ett strömavbrott har inträffat i Lyrestad, vilket till en början drabbade 45 kunder hos Ellevio.

Vid 15-tiden är 20 fortfarande utan ström. Genom omkopplingar kan strömmen komma tillbaka etappvis, rapporterar bolaget. Man hoppas ha åtgärdat felet senast klockan 16.30.

Vid 15-tiden är 20 fortfarande utan ström. Genom omkopplingar kan strömmen komma tillbaka etappvis, rapporterar bolaget. Man hoppas ha åtgärdat felet senast klockan 16.30.