29 jan 2016 06:00

29 jan 2016 06:00

Peter på fältet mot droger

Mariestads kommun satsar på en drogförebyggande fältassistent för att komma till bukt med ett växande problem.
Peter Åhling – med rötter i Karlskoga och en avslöjande dialekt – kommer förhoppningsvis snart att vara ett välbekant ansikte för elever, föräldrar och lärare.

Kommunstyrelsen har valt att inrätta en treårig projektanställning i form av en fältassistent för att utveckla kommunens drogförebyggande arbete. Arbetet kommer att fokusera på barns och ungdomars signaler i skolan, så som studieintresse, skolfrånvaro, oacceptabelt beteende, rökning, alkoholdebut och så vidare.

– Tendenserna vi ser är att knarket rör sig otroligt långt ner i åldrarna. Vi måste få barn och föräldrar att förstå att det är allvar nu, den liberala synen på narkotika som växer fram i vårt samhälle måste bort, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).

– Det finns ingen quick fix, alla måste engagera sig. Det duger inte som förälder att strunta i informationsmöten och dylikt, säger Abrahamsson.

Första dagen

Den 11 januari gjorde Peter Åhling, som närmast jobbat som drogsamordnare i Filipstads kommun i åtta år, sin första arbetsdag i Mariestad.

– Min personliga uppfattning är att det viktigaste är att nå ut till ungdomarna tidigt. Att stärka deras självkänsla och få dem att resonera kring var de står i frågan om droger, säger Åhling.

Kommunens riktade satsning i kampen mot droger är ett samarbete mellan skola och socialtjänsten. Sara Larsson, enhetschef på barn- och ungdomsenheten, konstaterar att det funnits mer att önska av det förebyggande arbetet mot droger hos barn och ungdomar.

– Hälsosamtalen finns i årskurs sju och årskurs ett på gymnasiet, men då får vi ju reda på saker som redan har hänt.

Elevhälsochef Stina Lindell berättar om ambitionen att elevhälsan och socialtjänsten ska kunna bygga vidare på de kunskaper Peter skaffar sig ute på fältet.

– På sikt tror jag också att det är viktigt att få med oss föreningslivet. Jag kan tänka mig att föräldrar slappnar av lite och tänker att idrottsrörelsen är en trygg miljö, men där finns exempel på en alkoholkultur som inte alltid är bra. Vi behöver tänka på ett annat sätt, säger Lindell.

Skapa kontaktnät

Peter Åhling är sedan ett par veckor tillbaka Mariestadsbo. Han har redan spenderat en hel del tid ute på skolorna. Till en början handlar det om att skapa en kontakt med eleverna, att de får vetskap om att han finns.

– Om någon säger hej får man se till att nappa på det ögonblicket. Jag kommer vara med på en del föräldramöten och även vistas i miljöer på stan där ungdomar rör sig. Jag har redan fått höra att tågstationen är ett försäljningsställe för narkotika.

Under de senaste åren har Peter Åhling märkt en kraftigt förändrad attityd bland ungdomars inställning till knark.

– Synen på narkotika har blivit betydligt mer liberal på bara några år.

– Tillgängligheten är säkert en starkt bidragande orsak. I dag kan du enkelt beställa droger över nätet och hämta ut paketet på macken dagen efter.

Mariestads nye fältassistent anser att det är viktigt att inkludera alla elever och föräldrar i samtalen – inte bara de som upplever problem.

– Vi måste våga debattera drogfrågorna, det får inte vara för känsligt. Alla sitter i samma båt här. Även om det är jobbigt är det viktigt att barnen och ungdomarna också är med i diskussionerna, då skapar vi förutsättningar för att lyckas, säger Peter Åhling.

Kommunstyrelsen har valt att inrätta en treårig projektanställning i form av en fältassistent för att utveckla kommunens drogförebyggande arbete. Arbetet kommer att fokusera på barns och ungdomars signaler i skolan, så som studieintresse, skolfrånvaro, oacceptabelt beteende, rökning, alkoholdebut och så vidare.

– Tendenserna vi ser är att knarket rör sig otroligt långt ner i åldrarna. Vi måste få barn och föräldrar att förstå att det är allvar nu, den liberala synen på narkotika som växer fram i vårt samhälle måste bort, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).

– Det finns ingen quick fix, alla måste engagera sig. Det duger inte som förälder att strunta i informationsmöten och dylikt, säger Abrahamsson.

Första dagen

Den 11 januari gjorde Peter Åhling, som närmast jobbat som drogsamordnare i Filipstads kommun i åtta år, sin första arbetsdag i Mariestad.

– Min personliga uppfattning är att det viktigaste är att nå ut till ungdomarna tidigt. Att stärka deras självkänsla och få dem att resonera kring var de står i frågan om droger, säger Åhling.

Kommunens riktade satsning i kampen mot droger är ett samarbete mellan skola och socialtjänsten. Sara Larsson, enhetschef på barn- och ungdomsenheten, konstaterar att det funnits mer att önska av det förebyggande arbetet mot droger hos barn och ungdomar.

– Hälsosamtalen finns i årskurs sju och årskurs ett på gymnasiet, men då får vi ju reda på saker som redan har hänt.

Elevhälsochef Stina Lindell berättar om ambitionen att elevhälsan och socialtjänsten ska kunna bygga vidare på de kunskaper Peter skaffar sig ute på fältet.

– På sikt tror jag också att det är viktigt att få med oss föreningslivet. Jag kan tänka mig att föräldrar slappnar av lite och tänker att idrottsrörelsen är en trygg miljö, men där finns exempel på en alkoholkultur som inte alltid är bra. Vi behöver tänka på ett annat sätt, säger Lindell.

Skapa kontaktnät

Peter Åhling är sedan ett par veckor tillbaka Mariestadsbo. Han har redan spenderat en hel del tid ute på skolorna. Till en början handlar det om att skapa en kontakt med eleverna, att de får vetskap om att han finns.

– Om någon säger hej får man se till att nappa på det ögonblicket. Jag kommer vara med på en del föräldramöten och även vistas i miljöer på stan där ungdomar rör sig. Jag har redan fått höra att tågstationen är ett försäljningsställe för narkotika.

Under de senaste åren har Peter Åhling märkt en kraftigt förändrad attityd bland ungdomars inställning till knark.

– Synen på narkotika har blivit betydligt mer liberal på bara några år.

– Tillgängligheten är säkert en starkt bidragande orsak. I dag kan du enkelt beställa droger över nätet och hämta ut paketet på macken dagen efter.

Mariestads nye fältassistent anser att det är viktigt att inkludera alla elever och föräldrar i samtalen – inte bara de som upplever problem.

– Vi måste våga debattera drogfrågorna, det får inte vara för känsligt. Alla sitter i samma båt här. Även om det är jobbigt är det viktigt att barnen och ungdomarna också är med i diskussionerna, då skapar vi förutsättningar för att lyckas, säger Peter Åhling.