29 jan 2016 16:42

29 jan 2016 17:02

Möte ledde till snabb åtgärd

MARIESTAD: Arbetsmarknadsenheten snyggade till i väntsalen

Klockan tio på fredagen hölls ett blixtinsatt möte om situationen i väntsalen på resecentrum.
Tre timmar senare ryckte personal från arbetsmarknadsenheten ut med klottertvätt och målarfärg.

Föregående helgs vandalisering i väntsalen har väckt starka reaktioner bland ortsbor, resenärer – och inte minst i kommunhuset.

På fredagsmorgonen kallade kommunledningen därför till möte i stadshuset. På träffen deltog kommunchef Lars Arvidsson, näringslivschef Mats Widhage, kommunalråd Johan Abrahamsson (M), säkerhetssamordnare Johan Walfridsson, polischef Gunnar Åreng, Peter Lundh från Kris (Kriminellas revansch i samhället) fastighetsägaren Augin Ataseven (vd på BoTellus) samt Magnus Niklasson från Jernhusen.

– Ett bra och konstruktivt möte där alla är införstådda med problemet. Situationen som råder är ohållbar, säger Johan Abrahamsson som utsågs som talesperson om mötet.

Inbrottslarm monteras

Kommunalrådet berättar att man kom överens om flera åtgärdsförslag – både på lång och kort sikt. Men precis som han uttryckte i MT tidigare i veckan handlar det om att få till en attitydförändring i samhället för att stävja problemet.

– Oavsett vad vi sätter in för åtgärder kan vi inte lösa det här utan att föräldrarna tar ansvar för sina barn. Vuxna måste säga ifrån och förklara att det här inte är acceptabelt. Man kan inte säga ”mina barn och andras ungar”, alla måste ta sitt föräldraansvar.

Kommunen har i veckan sökt tillstånd hos länsstyrelsen om att få sätta upp kameraövervakning runt resecentrum. På mötet bestämdes att inbrottslarm ska monteras. Vidare ska det sättas in jalusier som dras för dörrar och fönster då väntsalen är stängd. Eftersom byggnaden är kulturskyddad krävs dock tillstånd av länsstyrelsen för det sistnämnda.

– Vi ska inte stänga ute de som sköter sig, utan se till att de som saboterar inte tar sig in. Går larmet när väntsalen är stängd är det ju tal om inbrott, säger Johan Abrahamsson.

Som en direkt följd av mötet kallades personal från arbetsmarknadsenheten under fredagseftermiddagen in för att sanera klotter, måla väggar och städa upp glassplittret.

Föregående helgs vandalisering i väntsalen har väckt starka reaktioner bland ortsbor, resenärer – och inte minst i kommunhuset.

På fredagsmorgonen kallade kommunledningen därför till möte i stadshuset. På träffen deltog kommunchef Lars Arvidsson, näringslivschef Mats Widhage, kommunalråd Johan Abrahamsson (M), säkerhetssamordnare Johan Walfridsson, polischef Gunnar Åreng, Peter Lundh från Kris (Kriminellas revansch i samhället) fastighetsägaren Augin Ataseven (vd på BoTellus) samt Magnus Niklasson från Jernhusen.

– Ett bra och konstruktivt möte där alla är införstådda med problemet. Situationen som råder är ohållbar, säger Johan Abrahamsson som utsågs som talesperson om mötet.

Inbrottslarm monteras

Kommunalrådet berättar att man kom överens om flera åtgärdsförslag – både på lång och kort sikt. Men precis som han uttryckte i MT tidigare i veckan handlar det om att få till en attitydförändring i samhället för att stävja problemet.

– Oavsett vad vi sätter in för åtgärder kan vi inte lösa det här utan att föräldrarna tar ansvar för sina barn. Vuxna måste säga ifrån och förklara att det här inte är acceptabelt. Man kan inte säga ”mina barn och andras ungar”, alla måste ta sitt föräldraansvar.

Kommunen har i veckan sökt tillstånd hos länsstyrelsen om att få sätta upp kameraövervakning runt resecentrum. På mötet bestämdes att inbrottslarm ska monteras. Vidare ska det sättas in jalusier som dras för dörrar och fönster då väntsalen är stängd. Eftersom byggnaden är kulturskyddad krävs dock tillstånd av länsstyrelsen för det sistnämnda.

– Vi ska inte stänga ute de som sköter sig, utan se till att de som saboterar inte tar sig in. Går larmet när väntsalen är stängd är det ju tal om inbrott, säger Johan Abrahamsson.

Som en direkt följd av mötet kallades personal från arbetsmarknadsenheten under fredagseftermiddagen in för att sanera klotter, måla väggar och städa upp glassplittret.