29 jan 2016 13:53

29 jan 2016 15:47

Förskola drabbad av vattenläcka

MARIESTAD: Gamla ledningar frös till is och sprack

Det snabba väderomslaget har orsakat en vattenläcka på Flugsvampens förskola. Under en kort period tvingades barn och lärare hinka vatten för att spola i toaletterna.

Efter en ovanligt mild början på vintern sökte sig sibiriska vindar in över Sverige i början av januari. Ner temperaturen kröp ner mot minus 20 grader fick det oanade effekter för ett par vattenledningar på förskolan Flugsvampen i Mariestad. Rören, som hade en något udda placering i byggnadens vindsvåning, frös till is.

– I det läget var det inte så mycket vi kunde göra mer än att avvakta. Vi anade att rören skulle spricka när det blev varmare och det var precis det som hände i måndags, säger fastighetsskötaren Magnus Persson på Mariestads kommun.

I samband med att kommunen drog in fjärrvärme i Flugsvampen 2010 kasserade man det föråldrade systemet med takvärme på vindsvåningen. Fastighetsavdelningen gjorde bedömingen att vattenledningarna kunde ligga kvar på vinden genom att tilläggsisolera rören med 200 millimeter lösull.

– Men det visade sig inte vara så lyckat när det blev extremt kallt. Vår uppfattning är ändå att vattenläckan inte orsakat så stora problem. Nu har vi tillfrågat Radiator om ett samarbete för att planera omdragning av ledningarna, säger Magnus Persson.

Delar av en avdelning har fått stängas av på grund av vattenläckan, men eftersom det fanns en beredskap kunde skadorna ändå begränsas, uppger fastighetsavdelningen.

Förskolechef Ann-Sofie Bolinder på Flugsvampen bekräftar att det kunde varit betydligt värre. En ingång är avspärrad samt hallen och toaletten i en av fyra avdelningar.

– Med hjälp av en fantastisk personal har det inträffade fått mindre effekter än vad vi först befarade. Vi fick spola en av toaletterna med hjälp av hinkar under en kort period. Annars har vi löst det genom att barnen går in via en annan avdelning och de delar som inte går att använda är avspärrade, säger Bolinder.

Budet från fastighetsavdelningen är att det kommer ta max tre veckor att åtgärda skadorna på lokalerna samt att dra om vattenledningarna.

Efter en ovanligt mild början på vintern sökte sig sibiriska vindar in över Sverige i början av januari. Ner temperaturen kröp ner mot minus 20 grader fick det oanade effekter för ett par vattenledningar på förskolan Flugsvampen i Mariestad. Rören, som hade en något udda placering i byggnadens vindsvåning, frös till is.

– I det läget var det inte så mycket vi kunde göra mer än att avvakta. Vi anade att rören skulle spricka när det blev varmare och det var precis det som hände i måndags, säger fastighetsskötaren Magnus Persson på Mariestads kommun.

I samband med att kommunen drog in fjärrvärme i Flugsvampen 2010 kasserade man det föråldrade systemet med takvärme på vindsvåningen. Fastighetsavdelningen gjorde bedömingen att vattenledningarna kunde ligga kvar på vinden genom att tilläggsisolera rören med 200 millimeter lösull.

– Men det visade sig inte vara så lyckat när det blev extremt kallt. Vår uppfattning är ändå att vattenläckan inte orsakat så stora problem. Nu har vi tillfrågat Radiator om ett samarbete för att planera omdragning av ledningarna, säger Magnus Persson.

Delar av en avdelning har fått stängas av på grund av vattenläckan, men eftersom det fanns en beredskap kunde skadorna ändå begränsas, uppger fastighetsavdelningen.

Förskolechef Ann-Sofie Bolinder på Flugsvampen bekräftar att det kunde varit betydligt värre. En ingång är avspärrad samt hallen och toaletten i en av fyra avdelningar.

– Med hjälp av en fantastisk personal har det inträffade fått mindre effekter än vad vi först befarade. Vi fick spola en av toaletterna med hjälp av hinkar under en kort period. Annars har vi löst det genom att barnen går in via en annan avdelning och de delar som inte går att använda är avspärrade, säger Bolinder.

Budet från fastighetsavdelningen är att det kommer ta max tre veckor att åtgärda skadorna på lokalerna samt att dra om vattenledningarna.