29 jan 2016 13:56

29 jan 2016 13:57

Fånge fick inga pengar till permission

MARIESTAD: Kritik från JO

På grund av ett misstag fick en fånge på anstalten Johannesberg inte med sig några pengar på en permission – vilket ledde till att han fick avbryta den.
Nu riktar justitieombudsmannen (JO) kritik mot anstalten för misstaget.

Fången hade tidigare haft dagspermissioner i två år, med åtta timmar plus restid, från anstalten Kalmar som skötts prickfritt. När han kom till anstalten Johannesberg fick han avslag på sin ansökan fyra dagar innan han hade planerat att gå på permission.

Anstalten sa att det berodde på ett misstag.

Ansökte igen

Fången ansökte på nytt om permission och ansökte samtidigt om att få ta ut pengar från egna medel och att få ladda sin mobiltelefon.

Trots att han ansökt om detta i god tid (två veckor) innan permissionen hade anstalten missat att ladda hans mobiltelefon och att ordna med pengar. Det fick till följd att han valde att avbryta sin permission.

Anstalten har nu kritiserats av JO för att fången inte fick med sig pengar

Fången hade tidigare haft dagspermissioner i två år, med åtta timmar plus restid, från anstalten Kalmar som skötts prickfritt. När han kom till anstalten Johannesberg fick han avslag på sin ansökan fyra dagar innan han hade planerat att gå på permission.

Anstalten sa att det berodde på ett misstag.

Ansökte igen

Fången ansökte på nytt om permission och ansökte samtidigt om att få ta ut pengar från egna medel och att få ladda sin mobiltelefon.

Trots att han ansökt om detta i god tid (två veckor) innan permissionen hade anstalten missat att ladda hans mobiltelefon och att ordna med pengar. Det fick till följd att han valde att avbryta sin permission.

Anstalten har nu kritiserats av JO för att fången inte fick med sig pengar