27 jan 2016 21:23

27 jan 2016 21:23

En smygtitt in i de nya F-6-skolorna

MARIESTAD: På måndag börjar bygget av Prisma och Unica ...

På måndag startar bygget av de två nya skolorna i Mariestad. Men redan på onsdagskvällen kunde föräldrar ta sig en promenad i och runt de toppmoderna byggnaderna.

Nu är det bara dagar kvar tills ”kommunens största investering någonsin” ska förverkligas. Skolchef Katarina Lindberg såg nöjd och förväntansfull ut då hon hälsade allmänheten välkommen till en första visning av de nya skolorna som ska byggas i Mariestads västra delar. Ett 40-tal personer, mestadels föräldrar till de blivande skolornas elever, tog del av informationen.

Projektledare Catarina Dahlander inledde med att berätta lite kort om förstudien och arbetet med att samla in önskemål från verksamheterna. Därefter lämnades ord och bild till de båda arkitekter som ritat skolorna. Uppdraget har nämligen gått till två olika arkitektbyråer, så på plats fanns Anette Wallin från Contekton som berättade om Prismaskolan (vid Lockerud) och Madeleine Nordenknekt från Liljewall som visade upp Unicaskolan (vid Hertigen).

Samma utgångspunkt

Båda arkitekterna har haft samma uppdrag; att göra en skola för 350 elever indelad i tre hemvister för årskurserna F-1, 2-3 och 4-6. Fritids ska vara integrerat, idrottshallarna ska ha fullformat och lokalerna ska vara öppna och lättöverskådliga.

Det var inte många platta ritningar som presenterades för åhörarna, utan bilder i både två och tre dimensioner. Wallin och Nordenknekt kunde med modern teknik ta med sin publik på en rundvandring i vardera skolan. Turen gick genom dörrar och uppför trappor.

Båda skolorna blir i två plan, med de yngsta barnen i marknivå, i båda talar man om ett centralt ”nav” för umgänge, mat och gemensamma aktiviteter.

– Det blir en flytande gräns mellan inne och ute, sa Anette Wallin bland annat då hon presenterade de öppna ytorna med många glaspartier.

En hel del genomskinliga väggar finns också i Unicaskolan. Det förklarade Madeleine Nordenknekt:

– Vi arkitekter gillar utblickar eftersom det hjälper en att orientera sig i byggnaden, men också för att det skapar kontakt mellan ute och inne.

Miljöerna skiljer

Men trots många likheter finns det också en hel del som skiljer, inte minst miljöerna de båda skolorna ligger i. Prismaskolan har friare ytor att jobba med, medan Unicaskolan ligger i en ganska kuperad park. Båda kräver sina utmaningar.

– Vi tog oss an den här tomten med stor lust. Det är ett fantastiskt område, sa Nordenknekt som förklarade hur man använt sig av parken i planering av hus och skolgård.

Frågor från föräldrarna gällde bland annat om det finns någon plats publik i idrottshallarna (ingen läktare, hallarna är i första hand till för träning), om inte ljudvolymen i Prismaskolans bibliotek blir väldigt hög när det ligger i navet (men det tror inte Wallin då man varit ”väldigt måna om ljud och akustik) och om det lagts mycket pengar på fasaderna – på bekostnad av något viktigare (men det hade både Dahlander och Lindberg bevakat som hökar, så det skulle inte vara fallet).

Nu är det bara dagar kvar tills ”kommunens största investering någonsin” ska förverkligas. Skolchef Katarina Lindberg såg nöjd och förväntansfull ut då hon hälsade allmänheten välkommen till en första visning av de nya skolorna som ska byggas i Mariestads västra delar. Ett 40-tal personer, mestadels föräldrar till de blivande skolornas elever, tog del av informationen.

Projektledare Catarina Dahlander inledde med att berätta lite kort om förstudien och arbetet med att samla in önskemål från verksamheterna. Därefter lämnades ord och bild till de båda arkitekter som ritat skolorna. Uppdraget har nämligen gått till två olika arkitektbyråer, så på plats fanns Anette Wallin från Contekton som berättade om Prismaskolan (vid Lockerud) och Madeleine Nordenknekt från Liljewall som visade upp Unicaskolan (vid Hertigen).

Samma utgångspunkt

Båda arkitekterna har haft samma uppdrag; att göra en skola för 350 elever indelad i tre hemvister för årskurserna F-1, 2-3 och 4-6. Fritids ska vara integrerat, idrottshallarna ska ha fullformat och lokalerna ska vara öppna och lättöverskådliga.

Det var inte många platta ritningar som presenterades för åhörarna, utan bilder i både två och tre dimensioner. Wallin och Nordenknekt kunde med modern teknik ta med sin publik på en rundvandring i vardera skolan. Turen gick genom dörrar och uppför trappor.

Båda skolorna blir i två plan, med de yngsta barnen i marknivå, i båda talar man om ett centralt ”nav” för umgänge, mat och gemensamma aktiviteter.

– Det blir en flytande gräns mellan inne och ute, sa Anette Wallin bland annat då hon presenterade de öppna ytorna med många glaspartier.

En hel del genomskinliga väggar finns också i Unicaskolan. Det förklarade Madeleine Nordenknekt:

– Vi arkitekter gillar utblickar eftersom det hjälper en att orientera sig i byggnaden, men också för att det skapar kontakt mellan ute och inne.

Miljöerna skiljer

Men trots många likheter finns det också en hel del som skiljer, inte minst miljöerna de båda skolorna ligger i. Prismaskolan har friare ytor att jobba med, medan Unicaskolan ligger i en ganska kuperad park. Båda kräver sina utmaningar.

– Vi tog oss an den här tomten med stor lust. Det är ett fantastiskt område, sa Nordenknekt som förklarade hur man använt sig av parken i planering av hus och skolgård.

Frågor från föräldrarna gällde bland annat om det finns någon plats publik i idrottshallarna (ingen läktare, hallarna är i första hand till för träning), om inte ljudvolymen i Prismaskolans bibliotek blir väldigt hög när det ligger i navet (men det tror inte Wallin då man varit ”väldigt måna om ljud och akustik) och om det lagts mycket pengar på fasaderna – på bekostnad av något viktigare (men det hade både Dahlander och Lindberg bevakat som hökar, så det skulle inte vara fallet).