27 jan 2016 17:00

27 jan 2016 17:38

Dömd präst fick jobb i Skaraborg

SKARABORG: Skickade sex-sms till konfirmand

För två år sedan dömdes prästen för sexuellt ofredande av en konfirmand då han var anställd i ett annat stift. Nu har han fått jobb i en församling i Skaraborg.
– Det är ett sätt att i handling visa på att man har fullt förtroende för personen, säger stiftsjurist Andreas Fagrell.

Mannen har en visstidstjänst i det skaraborgska pastoratet, med möjlighet till förlängning eller fast anställning. När han sökte jobbet var prästen öppen med sin bakgrund – att han våren 2014 dömts för sexuellt ofredande efter en olämplig sms-konversation med en konfirmand. Domen för brottet blev dagsböter samt skadestånd till den drabbade tonåringen.

Måste sköta sig

Prästen avskedades från sin dåvarande anställning och domkapitlet i stiftet där han då verkade gav mannen en prövotid på tre år. Det är den andra graden av ”påföljd” som ett domkapitel kan utdöma om en präst brutit mot sina vigningslöften och skadat sitt anseende. Den mildare graden är ”erinran” och den allvarligaste innebär att prästen förlorar rätten att utöva sitt ämbete.

– Under prövotiden står man under fördjupad tillsyn av biskop och domkapitel. Om man återigen blir föremål för disciplinpåföljd förlorar man rätten att vara präst, förklarar Andreas Fagrell som är stiftsjurist tillika sekreterare i domkapitlet i Skara stift.

Goda referenser

Innan kyrkorådet i det nu aktuella pastoratet beslutade att anställa prästen var man i kontakt med domkapitlet. Där ska en behörighetsförklaring alltid göras, mest för att säkerställa att det är en behörig präst som anställs. Men dessutom har domkapitlet möjlighet att yttra sig i frågan.

– Domkapitlet tittar egentligen bara på kravprofilen och att den stämmer överens med ansökningshandlingarna, säger Andreas Fagrell. Men det förs alltid en dialog med pastoratet, och i det här fallet fann inte domkapitlet något som hindrar personens behörighet.

– Prövotiden och goda referenser ligger till grund för att man ser framtiden an, och anställningen är ett sätt att i handling visa på att man har fullt förtroende för personen, menar stiftsjuristen.

Inga kommentarer

Såvitt Fagrell vet har inte prästen några restriktioner i sin nuvarande tjänstgöring. Det skulle kyrkorådets ordförande kunna svara på, men denne väljer att inte kommentera anställningen. Detta trots att han utsetts till pastoratets talesperson i frågan.

Den aktuella prästen har också avböjt att ge några kommentarer i Mariestads-Tidningen.

Mannen har en visstidstjänst i det skaraborgska pastoratet, med möjlighet till förlängning eller fast anställning. När han sökte jobbet var prästen öppen med sin bakgrund – att han våren 2014 dömts för sexuellt ofredande efter en olämplig sms-konversation med en konfirmand. Domen för brottet blev dagsböter samt skadestånd till den drabbade tonåringen.

Måste sköta sig

Prästen avskedades från sin dåvarande anställning och domkapitlet i stiftet där han då verkade gav mannen en prövotid på tre år. Det är den andra graden av ”påföljd” som ett domkapitel kan utdöma om en präst brutit mot sina vigningslöften och skadat sitt anseende. Den mildare graden är ”erinran” och den allvarligaste innebär att prästen förlorar rätten att utöva sitt ämbete.

– Under prövotiden står man under fördjupad tillsyn av biskop och domkapitel. Om man återigen blir föremål för disciplinpåföljd förlorar man rätten att vara präst, förklarar Andreas Fagrell som är stiftsjurist tillika sekreterare i domkapitlet i Skara stift.

Goda referenser

Innan kyrkorådet i det nu aktuella pastoratet beslutade att anställa prästen var man i kontakt med domkapitlet. Där ska en behörighetsförklaring alltid göras, mest för att säkerställa att det är en behörig präst som anställs. Men dessutom har domkapitlet möjlighet att yttra sig i frågan.

– Domkapitlet tittar egentligen bara på kravprofilen och att den stämmer överens med ansökningshandlingarna, säger Andreas Fagrell. Men det förs alltid en dialog med pastoratet, och i det här fallet fann inte domkapitlet något som hindrar personens behörighet.

– Prövotiden och goda referenser ligger till grund för att man ser framtiden an, och anställningen är ett sätt att i handling visa på att man har fullt förtroende för personen, menar stiftsjuristen.

Inga kommentarer

Såvitt Fagrell vet har inte prästen några restriktioner i sin nuvarande tjänstgöring. Det skulle kyrkorådets ordförande kunna svara på, men denne väljer att inte kommentera anställningen. Detta trots att han utsetts till pastoratets talesperson i frågan.

Den aktuella prästen har också avböjt att ge några kommentarer i Mariestads-Tidningen.