27 jan 2016 15:19

27 jan 2016 15:20

Ansöker om kameraövervakning

MARIESTAD: Abrahamsson och Kjellquist om svårlöst problem

Mariestads kommun gör ett nytt försök och ansöker om kameraövervakning vid Mariestads resecentrum.

– Sköter du dig så är det ju ingen fara, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på onsdagen att ansöka om tillstånd för kameraövervakning vid stationshuset. Det återstår att se om länsstyrelsen i Västra Götaland resonerar annorlunda än 2007 och 2009. Vid båda tillfällena blev det nej.

Länsstyrelsens motivering löd att de händelser som inträffat inte ansågs vara av sådan beskaffenhet att övervakningen bör ges företräde framför integritetshänsynen. Att det skett ett misstänkt mord vid resecentrum ändrade inte heller beslutet.

– Vi har försökt med väktare och vi har haft ett gott samarbete med polisen. Men så fort de försvinner därifrån så kommer buset in via bakvägen igen. Vi har lagt otroligt mycket pengar på byggnaden, pengar som vi i stället kunde ha använt till rehabilitering, säger Abrahamsson.

Oppositionsråd Marianne Kjellquist (S) anser också ett kameraövervakning är ett vettigt initiativ.

– Jag vet inte riktigt vad vi ska göra annars. Vi måste försöka att ringa in de personer som ställer till med oredan, de måste ta ansvar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på onsdagen att ansöka om tillstånd för kameraövervakning vid stationshuset. Det återstår att se om länsstyrelsen i Västra Götaland resonerar annorlunda än 2007 och 2009. Vid båda tillfällena blev det nej.

Länsstyrelsens motivering löd att de händelser som inträffat inte ansågs vara av sådan beskaffenhet att övervakningen bör ges företräde framför integritetshänsynen. Att det skett ett misstänkt mord vid resecentrum ändrade inte heller beslutet.

– Vi har försökt med väktare och vi har haft ett gott samarbete med polisen. Men så fort de försvinner därifrån så kommer buset in via bakvägen igen. Vi har lagt otroligt mycket pengar på byggnaden, pengar som vi i stället kunde ha använt till rehabilitering, säger Abrahamsson.

Oppositionsråd Marianne Kjellquist (S) anser också ett kameraövervakning är ett vettigt initiativ.

– Jag vet inte riktigt vad vi ska göra annars. Vi måste försöka att ringa in de personer som ställer till med oredan, de måste ta ansvar.