26 jan 2016 19:32

26 jan 2016 19:32

Överskott på 761 miljoner kronor

REGIONSTYRELSEN: Västra Götalandsregionens resultat klart

Regionen gjorde ett överskott på 761 miljoner 2015 men sjukhusen gick back med nästan en halv miljard.

Under tisdagen fick regionstyrelsens ledamöter information om resultatet för 2015. Bokslutskommunikén ska behandlas om två veckor. Då kommer resultatet på 761 miljoner och sjukhusens minus på nästan en halv miljard, varav Skaraborgs sjukhus står för 63 miljoner, att diskuteras.

Oppositionsrådet Alex Bergström (S) säger att koncernens överskott är positivt.

– Men skattehöjningen på 35 öre gav 1,2 miljarder. Att sjukhusen samtidigt går på knäna tyder på ett systemfel. Vi vill ta bort effektiviseringskravet på de verksamheterna, så att de får en möjlighet att klara sina uppdrag, säger han.

Fler ska klara skolan

Att mellan fyra till 27 procent av eleverna på högstadiet förra året inte hade behörighet att börja gymnasieskolan är siffror som gör att regionen vill ta tag i problemet. Regionen har tagit fram en rapport för att dels lyfta problemet som en välfärdsfråga, dels visa hur viktigt det är att samtliga som jobbar med frågan har en gemensam kunskapsbild.

Rapporten visar att en fullständig studiegång bland annat hänger på flera av regionens aktörer. Barn- och mödravårdens föräldraarbete, ungdomsmottagningarna och olika förebyggande arbete är bara några exempel.

Innan våren 2017 ska regionens folkhälsokommitté återkomma med förslag på åtgärder.

– Det är väldigt svåra frågor men det gäller att det verkligen händer något kring det, säger Bergström.

Avslag

Eva Olofsson (V) fick avslag på sin motion om utökad subvention av preventivmedel. En S-motion om ett kompetenscentrum för äldrefrågor ansågs besvarad, medan det blev avslag på en SD-motion om att sluta erbjuda omskärelse av pojkar av andra skäl än medicinska.

Under tisdagen fick regionstyrelsens ledamöter information om resultatet för 2015. Bokslutskommunikén ska behandlas om två veckor. Då kommer resultatet på 761 miljoner och sjukhusens minus på nästan en halv miljard, varav Skaraborgs sjukhus står för 63 miljoner, att diskuteras.

Oppositionsrådet Alex Bergström (S) säger att koncernens överskott är positivt.

– Men skattehöjningen på 35 öre gav 1,2 miljarder. Att sjukhusen samtidigt går på knäna tyder på ett systemfel. Vi vill ta bort effektiviseringskravet på de verksamheterna, så att de får en möjlighet att klara sina uppdrag, säger han.

Fler ska klara skolan

Att mellan fyra till 27 procent av eleverna på högstadiet förra året inte hade behörighet att börja gymnasieskolan är siffror som gör att regionen vill ta tag i problemet. Regionen har tagit fram en rapport för att dels lyfta problemet som en välfärdsfråga, dels visa hur viktigt det är att samtliga som jobbar med frågan har en gemensam kunskapsbild.

Rapporten visar att en fullständig studiegång bland annat hänger på flera av regionens aktörer. Barn- och mödravårdens föräldraarbete, ungdomsmottagningarna och olika förebyggande arbete är bara några exempel.

Innan våren 2017 ska regionens folkhälsokommitté återkomma med förslag på åtgärder.

– Det är väldigt svåra frågor men det gäller att det verkligen händer något kring det, säger Bergström.

Avslag

Eva Olofsson (V) fick avslag på sin motion om utökad subvention av preventivmedel. En S-motion om ett kompetenscentrum för äldrefrågor ansågs besvarad, medan det blev avslag på en SD-motion om att sluta erbjuda omskärelse av pojkar av andra skäl än medicinska.